Aktualności

Iwanna Kłympusz-Cyncadze, wicepremier Ukrainy na EFNI2018

Iwanna Kłympusz-Cyncadze, wicepremier Ukrainy na EFNI2018

Ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Iwanna Kłympusz-Cyncadze będzie gościem 8 edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Kłympusz-Cyncadze, ukraińska polityk, działaczka organizacji pozarządowych, posłanka do Rady Najwyższej, 14 kwietnia 2016 została powołana na stanowisko wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej w rządzie Wołodymyra Hrojsmana. Pracowała jako analityk i kierownik projektów w organizacjach pozarządowych. W latach 2002–2007 była korespondentką ukraińskiej sekcji BBC. Od 2007 do 2011 była związana z fundacją promującą międzynarodową integrację Ukrainy, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora i następnie jej dyrektora. Następnie została dyrektorem organizacji YES, również zajmującej się propagowaniem integracji Ukrainy z instytucjami europejskimi. W wyborach w 2014 z ramienia Bloku Petra Poroszenki uzyskała mandat posłanki do Rady Najwyższej VIII kadencji.

Jak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, ponad połowa Ukraińców chciałaby wstąpienia ich kraju do Unii Europejskiej (57%) i NATO (62%). Ukraińska wicepremier podkreśla, że wzrosło poparcie Ukraińców dla wstąpienia do Unii Europejskiej. Jej zdaniem to wynik wprowadzenia w czerwcu br. ruchu bezwizowego do Wspólnoty dla obywateli Ukrainy.

W marcu Ukraina zaliczona została w poczet krajów aspirujących do NATO. Ukrainę dopisano do innych krajów aspirujących do członkostwa w Sojuszu, takich jak Gruzja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Status kraju aspirującego mają kraje, które zadeklarowały chęć członkostwa w Sojuszu i otrzymują zaproszenie do zintensyfikowanego dialogu z NATO co do członkostwa i związanych z nim reform. Ukraiński parlament w zeszłym roku określił członkostwo w NATO jako strategiczny cel Ukrainy. Ukraińska minister dodała, że od uznania przez NATO aspiracji danego kraju do jego członkostwa jest długa droga, jednak Ukraina może ją przejść, jeśli będzie realizować szereg reform, na czele z reformą armii. Kilka miesięcy temu prezydent Petro Poroszenko zapewniał, że jego kraj osiągnie standardy NATO do 2020 roku. W czerwcu br. z kolei Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o bezpieczeństwie narodowym, w której jako główne cele polityki zagranicznej wskazano integrację z Unią Europejską i NATO, a na obronność wydzielono nie mniej niż 5 procent PKB rocznie.

Ustawa ta jest ważnym krokiem na drodze Ukrainy do NATO, ma przystosować ukraińskie prawo do standardów obowiązujących w NATO. Wprowadza m.in. cywilne kierownictwo w ministerstwie obrony; zapis ten ma być wdrożony od 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa przewiduje również cywilną kontrolę nad sektorem obronności. „Mamy także nadzieję, że zostanie potwierdzona polityka otwartych drzwi NATO oraz deklaracja szczytu w Bukareszcie z 2008 roku, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO i że kolejnym krokiem będzie przyznanie nam Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO” – podkreśliła.

 

05 sierpnia 2018