Aktualności

Jerzy Kwieciński weźmie udział w VIII edycji EFNI

Jerzy Kwieciński weźmie udział w VIII edycji EFNI

Jerzy Kwieciński 9 stycznia 2018 r. objął tekę ministra inwestycji i rozwoju, wcześniej pełnił funkcję wiceministra rozwoju. Z samym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Kwieciński związany jest od 2005 r. W ministerstwie kierowanym przez Grażynę Gęsicką pełnił funkcję podsekretarza stanu. Na tym stanowisku wszedł nawet do zespołu kierowanego przez Elżbietę Bieńkowską, ale w 2008 r. rozstał się z ministerstwem. Przez ten cały czas odpowiedzialny był za nadzorowanie i wykorzystywanie środków unijnych. Jego największym sukcesem w resorcie Mateusza Morawieckiego było zwiększenie efektywności wykorzystywania środków unijnych. w 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jerzy Kwieciński był również współtwórcą "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR). Jednym z założeń tego dokumentu było doprowadzenie do"zmniejszania dysproporcji w dochodach rozporządzalnych brutto między poszczególnymi regionami". W marcu 2017 r. podkreślał, że Polska w największym stopniu spośród państw UE korzysta z unijnych funduszy strukturalnych. Zasługą Kwiecińskiego była również "ustawa wdrożeniowa" zwiększająca  dostępność środków unijnych oraz ułatwić procedury w ubieganiu się o nie.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju będzie jednym z gości VIII edycji EFNI. W Sopocie, podczas debat Kwieciński wraz z innymi gośćmi dyskutować będzie     o tym w jakim stopniu rosnący protekcjonizm może doprowadzić do zmiany głównych korytarzy handlowych na świecie oraz czy nasilająca się wojna handlowa może spowolnić rozwój gospodarki cyfrowej czy otworzy drzwi do digitalizacji światowej wymiany towarów i usług?

 

28 lipca 2018