Aktualności

Komisarze, europosłowie oraz najważniejsi przedstawiciele instytucji europejskich podczas EFNI 2018

Komisarze, europosłowie oraz najważniejsi przedstawiciele instytucji europejskich podczas EFNI 2018

Jak co roku, podczas dziesiątek godzin debat i dyskusji na Europejskim Forum Nowych Idei rozważane będą przyszłe scenariusze dla projektu europejskiego, kształt Unii po Brexicie, jej budżet i formuły dalszej integracji. Z tej okazji w Sopocie spotka się kilkudziesięciu europejskich polityków, komisarzy, posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli najważniejszych instytucji europejskich, aby wspólnie rozmawiać o wartościach europejskich, celach i jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Wśród tegorocznych gości specjalnych znajdzie się także Elżbieta Bieńkowska, od 2014 roku komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Poprzednio pełniła także funkcję wiceprezesa Rady Ministrów w latach 2013 - 2014 oraz minister infrastruktury i rozwoju.

W swojej pracy w Komisji Europejskiej odpowiedzialna jest m.in. za ukończenia procesu tworzenia jednolitego rynku towarów i usług, wzmocnienie silnej i wydajnej bazy przemysłowej dla unijnego rynku wewnętrznego poprzez pobudzanie inwestycji w nowe technologie, poprawę otoczenia biznesowego i ułatwienie dostępu do rynków i finansowania, poszukiwania nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze przemysłu i usług oraz zwiększenie wydajności rynków obrony państw UE i ich współpracy w tym zakresie, jak również stworzenie właściwego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju w Europie zastosowań technologii kosmicznej i usług w tej dziedzinie.

Elżbieta Bieńkowska podczas spotkań z przedstawicielami biznesu i firmami oraz paneli dyskusyjnych i wystąpień specjalnych, omawiać będzie jak kształtować przyszłość europejskiej gospodarki w kontekście rozwoju technologicznego.

Co roku podczas Europejskiego Forum Nowych Idei występuje ponad 180 panelistów, liderów, ekspertów, przedstawicieli administracji krajowej oraz europejskiej, decydentów, ludzi świata kultury czy publicystów, którzy podczas kilkudziesięciu wydarzeń i spotkań debatują o zmieniającym się świecie, przyszłości Europy, globalnych trendach i wyzwaniach stojących przed biznesem oraz społeczeństwem.

02 lipca 2018