Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO EFNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu EFNI.pl („Serwis”)
 2. Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.
 3. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

II. Dane osobowe

 1. Administratorem podanych danych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3,. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji KONFERENCJI EFNI na podstawie działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 (1) lit b) RODO, a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód w celach marketingowych również na podstawie udzielonej zgody (art. 6 (1) a RODO)
 2. Konfederacja Lewiatan może przetwarzać dane osobowe: w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie art. 6 (1) lit a RODO;

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 2. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu.
 4. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.
 5. Konfederacja Lewiatan uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  a) żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

          b) prawo do ograniczenia przetwarzania oraz

          c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.

V. Zabezpieczenia

 1. Konfederacja Lewiatan wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. W szczególności, za pomocą szyfrowania Konfederacja Lewiatan zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

VI. Dodatkowe informacje

       W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody prosimy o kontakt na skrzynkę mailową efni@efni.pl.

VII. Polityka Cookies

      a) Definicje

 1. Administrator – Konfederacja Lewiatan.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie EFNI.pl.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

       b) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są  wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

      c) Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

      d) Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Dalsza nawigacja oraz użytkowanie Serwisu EFNI.pl oraz odblokowanie w przeglądarce internetowej opcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych związanych z plikami cookies, będzie rozumiane jako działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych, marketingowych oraz poprawnego funkcjonowania Serwisu.

Zaktualizowano: 17 maja 2018