Paneliści

  • A
  • B
  • H
  • K
  • O
  • S
  • List alfabetyczna

Paweł Adamowicz

Urząd Miejski w Gdański, Polska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (1965) jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. zaangażował się po stronie „Solidarności” w działalność opozycyjną. Od początku transformacji ustrojowej w 1989 r. uczestniczy w rozwoju gdańskiego samorządu, najpierw jako radny miejski, a następnie – prezydent miasta. Jest członkiem Komitetu Regionów, gdzie angażuje się w prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego.