Paneliści

Adam Ambrozik

Prezes Zarządu
Związek Firm Produkcyjnych

Menadżer ds. Korporacyjnych VELUX Polska, Prezes Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych. Prawnik, ekonomista, absolwent Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. W firmie VELUX odpowiada za obszar regulacji prawnych, współpracę z sektorem publicznym oraz organizacjami pracodawców i innymi organizacjami biznesowymi.

Maria Andrzejewska

dyrektor
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Werner Almhofer

Ambasador Austrii w Polsce
Austria

Piotr Arak

Zastępca Dyrektora
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Maciej Adamkiewicz

Prezes Zarządu Adamed Pharma S.A.

Posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej - International Uroginecology Journal. Od 2000 roku pełni w Grupie Adamed funkcję Prezesa Zarządu, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.