Paweł Świeboda

wicedyrektor, Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (EPSC)
Komisja Europejska

Absolwent London School of Economics (licencjat z ekonomii) oraz Uniwersytetu Londyńskiego (magisterium ze stosunków międzynarodowych). Członek licznych ciał doradczych europejskich think tanków oraz Global Agenda Council on Europe przy Światowym Forum Ekonomicznym. W latach 2013–2014 sprawozdawca europejskich partnerstw na rzecz innowacji.

Magdalena Środa

profesor
Uniwersytet Warszawski, Polska

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się etyką, aksjologią, filozofią polityczną
i problematyką kobiecą. Autorka wielu publikacji i książek z zakresu filozofii politycznej i moralnej (m.in. „Indywidualizm i jego krytycy”, „Kobiety i władza”, „Etyka dla myślących”). Członkini European Institute for Gender Equality. Minister – Pełnomocnik Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn w rządzie M. Belki. Felietonistka „Gazety Wyborczej”.

Elżbieta Świętek

dyrektor ds. rozwoju biznesu w Circular Packaging Design Sp. z o.o.