Dominika Bettman

Prezes
Siemens Polska

Ekonomistka, finansistka, działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także różnorodności. Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

Elżbieta Bieńkowska

komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
Komisja Europejska

W 2014 r. wybrana na europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. W latach 2013- 2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju. 2007-2013 minister infrastruktury i rozwoju regionalnego. 1999-2007 dyrektor Śląskiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. Laureatka Nagrody Kisiela, w 2012 roku odznaczona Norweskim Orderem Zasługi.

Markus J. Beyrer

Dyrektor Generalny
BusinessEurope

Były prezes zarządu ÖIAG – Österreichische Industrieholding AG (2011-2012), dyrektor generalny Austriackiego Związku Przemysłu – I.V. (2004-2011) oraz dyrektor ds. ekonomicznych Austriackiej Izby Gospodarczej. Był doradcą ekonomicznym kanclerza Austrii. W latach 90. uczestniczył w pracach nad akcesją Austrii do Unii Europejskiej w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

Jerzy Buzek

przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlament Europejski

Polityk, Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012). W Parlamencie Europejskim nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE, obecnie odpowiedzialny w PE za rozporządzenie o bezpieczeństwa dostaw gazu.

Michał Boni

europoseł
Parlament Europejski

Minister pracy i polityki społecznej (1991). Poseł na Sejm pierwszej kadencji. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2008). Od 2008 r. był szefem doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów. Były minister cyfryzacji i administracji.

Andrzej Bobiński

dyrektor ds. nowych projektów
Polityka Insight, Polska

Nadzoruje działalność biznesową Polityki Insight, ze szczególnym uwzględnieniem nowych projektów. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle jako dyrektor sekretariatu współtworzył Wrocław Global Forum. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Krystyna Boczkowska

prezes zarządu
Grupa Bosch, Polska

Od ponad 20 lat współtworzy sukces firmy Bosch w naszym kraju. Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Kongresie Kobiet. Należy do najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, nagradzana tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW oraz MBA Executive Studies in Finance.

Krzysztof Bolesta

dyrektor ds. badań
Polityka Insight, Polska

Dyrektor ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight oraz wiceprezydent Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Ekonomista. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. energii i klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. 2004-2012 (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii).

Paweł Borys

Prezes Zarządu
Polski Fundusz Rozwoju

Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Pracę rozpoczął w 2000 roku jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla polskiej gospodarki oraz analizami rynków finansowych. Zrealizował z sukcesem projekt wprowadzenia spółki informatycznej na GPW w Warszawie.

Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS - drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Twórca pierwszego w Polsce funduszu małych i średnich spółek DWS TOP25 oraz pierwszego zewnętrznego indeksu na GPW w Warszawie. Zarządzał programami emerytalnymi dla wiodących polskich instytucji finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski oraz GPW w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku.

Od sierpnia 2005 do kwietnia 2010 roku współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki inwestycyjnej i doradczej AKJ Capital S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Zrealizował 8 inwestycji w spółki na rożnym etapie rozwoju, w tym przeprowadził kompleksową restrukturyzację firmy logistycznej Grupa Pekaes S.A. notowanej na GPW w Warszawie, realizował inwestycję w spółkę informatyczną CUBE CR S.A. (obecnie CUBE ITG S.A., notowana na GPW w Warszawie) oraz wdrażał nową strategię rozwoju firmy SAD Sp. z o.o. przedstawiciela Apple Inc. w Polsce.

Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił on swoją pozycję lidera rynku bankowego w Polsce (o blisko 3 pkt proc.), unowocześnił standardy działania i wizerunek, wdrożył wiodące rozwiązania technologiczne w obszarze płatności i bankowości elektronicznej oraz uporządkował grupę kapitałową. Prowadził m.in. zakończony sukcesem proces restrukturyzacji Kredobank na Ukrainie, wdrożenie aliansu strategicznego pomiędzy amerykańską firmą płatniczą EVO Payments International, a eService S.A., przejęcie i integrację Nordea Bank Polska S.A., wdrożenie nowego modelu sprzedaży ubezpieczeń w PKO BP S.A., w tym poprzez utworzenie zakładu ubezpieczeń, oraz stworzenie w banku nowej organizacji obszaru analiz ekonomicznych i rynkowych. Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Koordynował proces restrukturyzacji i rozpoczęcia największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach.

Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi inwestorami i instytucjami finansowymi oraz rozległe doświadczenie korporacyjne, zdobyte podczas pracy w 18 radach nadzorczych spółek w Polsce i zagranicą, w tym trzech banków, zakładu ubezpieczeń oraz TFI.

Poprzednio Członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie oraz Członek Rady Programowej Go Global. W 2013 roku został uznany za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed 40-stką (wg. magazynu Sukces).

Grzegorz Brona

Prezes
Polska Agencji Kosmiczna

Dr Brona od 2015 r. zasiadał w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej, a kierowanie Polską Agencją Kosmiczną objął w marcu br. Jest byłym wykładowcą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature”. W latach 2009-2011 był pracownikiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 2007 na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współzałożycielem Creotech Instruments S.A. – jednej z największych polskich firm sektora kosmicznego, której pracami kierował od 2015 r.

Małgorzata Bonikowska

Prezes
THINKTANK ośrodek dialogu i analiz; prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska

Doktor historii europejskiej, politolog, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji w instytucjach publicznych. Kierowała Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Tworzyła rządowy program informacji o UE i sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była ekspertem i szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej w Polsce i Bułgarii. Autorka kilkuset publikacji o UE i komunikacji społecznej.

Henryka Bochniarz

Wiceprezydent BusinessEurope, Prezydent Konfederacji Lewiatan
Polska

Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Była kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005). W 1999 roku utworzyła Konfederację Lewiatan, której przewodzi do dziś. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Pełniła funkcję prezydent Boeinga International na Europę Środkową i Wschodnią i zasiadała w Radzie Dyrektorów Unicredit Italy. Należy do rad nadzorczych Orange Polska S.A. oraz Fiat Chrysler Automobiles Polska S.A.

Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki, który służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie fundamentalnych problemów Europy.

Katarzyna Byczkowska

Prezes zarządu
BASF Polska

Dyrektor Zarządzający BASF Polska od maja 2018 r. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemicals. Karierę w BASF rozpoczęła w 2005 r. W latach 2013-2017 pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia, a następnie Head of Controlling and Projects na Europę Centralną.

Wiesław Byczkowski

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Polska

Wiesław Byczkowski ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem jest związany od 1994r. W latach 1994-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich, delegatem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego, a także uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni. Od 2010 pełni funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego.

Grzegorz Baczewski

Dyrektor generalny
Konfederacja Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. Członek Executive Bureau i Komitetu Wykonawczego BusinessEurope. Członek Rady Dialogu Społecznego i Sekretarz Rady (do 10.2017). Wiceprzewodniczący rady nadzorczej ZUS i przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Charles Bark

przedsiębiorca, współzałożyciel
Hinounou Intelligent Robot

Marcin Bruszewski

co-founder Social Wolves/Zwolnieni z Teorii

Marcin Bużański

przewodniczący - globalny Lider.PL, doradca Warsaw Security Forum

Anna Brussa

dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Renata Bielak

dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny

Brendan Burns

Grupa Pracodawcow Europejskiego Komitetu Ekonimiczno-Społecznego