Katarzyna Młynek

dyrektor programowa
THINKTANK ośrodek dialogu i analiz, Polska

Dyrektor programowy ośrodka THINKTANK. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentka psychologii (UMCS). Ukończyła Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, w ramach których odbyła sześciomiesięczny staż w University of Helsinki. W pracy badawczej łączy wiedzę z obu ukończonych kierunków. Interesuje się filozofią komunikacji oraz psychologią społeczną.

Olav Myklebust

Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce
Norwegia

Jowita Michalska

Prezes
Fundacja Digital University

Artur Mazurkiewicz

Co-funder, CFO
Evokly S.A.

Tore Myhre


Norweska Organizacja Pracodawców (NHO)

Thomas Mayer

główny ekonomista Deutsche Bank 2010-2012
Niemcy

Ewa Mikos

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Siemens

Bogusława Matuszewska

Prezeska Zarządu
Learning Systems Poland S.A.

Ole Egberg Mikkelsen

Ambasador Danii W Polsce
Dania

Tess Mateo

Senior Advisor
AQAL Capital

Michał Mrożek

Prezes Zarządu
HSBC Bank Polska S.A.

Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes
Forum Energii

Mairead McGuinness

wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski

Joanna Mosiej Sitek

wydawca „Wysokich Obcasów”, „Wysokich Obcasów Extra” i „Gazety Wyborczej”
Agora

Sean McGuire

dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w Brukseli
Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego

Andreas Mueller

dyrektor ds. komunikacji i technologii sieciowej w Bosch Corporate Research oraz prezes 5G Alliance for Connected Industries and Automation
Bosch, 5G-ACIA

Aleksandra Musielak

ekspertka w departamencie prawnym
Konfederacja Lewiatan

Aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warwick.

Od marca 2017 r. ekspert w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan. Ściśle współpracuje ze Związkiem Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan i członkami Konfederacji Lewiatan.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii, prywatnością w sieci, cyberbezpieczeństwem.

Małgorzata Molęda-Zdziech

dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA
Polska

Jacek Męcina

doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
Konfederacja Lewiatan

prof. UW dr hab. Jacek Męcina - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan, jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu.

Od 1993 roku wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000). Był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceministrem gospodarki i pracy (2005), Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej oraz kwartalnika Rynek Pracy.

Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ostatnie publikacje: Working Poles and the Crisis of Fordizm (2010), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy (2011), Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium  (2013) Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy (2013), Zatrudnienie niepracownicze z perspektywy polityki społecznej i rynku pracy w: System prawa pracy Tom VII (2015).

Noemi Malska

Hyperion Alfa

Anna Miler

specjalistka ds. rozwoju start-upów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER

Luiza Modzelewska

zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Zajmuje się przygotowywaniem zmian w obszarze otoczenia prawnego przedsiębiorców. Koordynowała m.in. prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym, która usuwa podstawowe bariery w sukcesji firm rodzinnych. Laureatka konkursu „Rising Stars Prawnicy liderzy jutra 2016”. Adwokat, z doświadczeniem m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilne

 

Łukasz Mężyk

menadżer 300POLITYKI

Radosław Markowski

dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS , Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska

Profesor nauk politycznych, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytetu SWPS. Zainteresowania: porównawcza politologia, socjologia polityki, demokracja i demokratyzacja

Laureat nagrody Amerykańskiego Tow. Nauk Politycznych (APSA); Laureat Nagrody im. S. Nowaka za zainicjowania Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i badania zachowań politycznych. Członek redakcji , m.in.: "European Journal of Political Research", "European Union Politics", "Political Studies". Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej oraz współautor książek publikowanych w Oxford, Cambridge University Press i innych

Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem IESE Business School. 

Pierwsze doświadczenia zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w 2001 roku pracował w Gabinecie Ministra. Następnie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracował dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministra Środowiska, był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2007 roku. Następnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odpowiedzialny był za promocję funduszy europejskich. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Później prowadził własną działalność gospodarczą, realizując projekty z zakresu komunikacji i doradztwa strategicznego.

Jeszcze w czasach studenckich był zaangażowany w prace Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści, gdzie odpowiadał za komunikację społeczną. Reprezentował studentów w Senacie UKSW, a w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UKSW prowadził prace Klubu Dyskusyjnego Kuźnia.

Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz Korporacji Akademickiej Respublika.

Bartosz Marczuk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej