Dariusz Rosati

europoseł, profesor ekonomii
Szkoła Główna Handlowa, Polska

Dr hab. Dariusz Rosati - polski polityk, wykładowca akademicki i poseł do Parlamentu Europejskiego (VI i VIII kadencji). Jako członek Europejskiej Partii Ludowej aktywnie pracuje w Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Obecnie profesor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Były Minister Spraw Zagranicznych oraz były Poseł na Sejm RP.

Dani Rodrik

profesor
Harvard University

Dani Rodrik jest profesorem Fundacji Forda w dziedzinie Międzynarodowej Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z rozwojem gospodarczym, ekonomią międzynarodową i ekonomią polityczną. Jego obecne badania koncentrują się na ekonomii politycznej liberalnych demokracji i wzroście gospodarczym w krajach rozwijających się. Jest laureatem Nagrody im. Alberta O. Hirschmana Rady Nauk Społecznych i Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej. Profesor Rodrik jest obecnie prezydentem-elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarczego (International Economic Association). Jego najnowsza książka nosi tytuł „Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy“ (2017). Jest także autorem „Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” (2015), “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (2011) i “One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth” (2007).

Grzegorz Radziejewski

członek gabinetu Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności
Komisja Europejska

Dołączył do zespołu J. Katainena w listopadzie 2014 r., aktualnie zajmuje się zielonym wzrostem, unią energetyczną, transportem i budżetem. Poprzednio zastępca szefa i szef gabinetu J. Lewandowskiego, komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu. Wcześniej doradca finansowy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE na stanowisku dyrektora ds. budżetu i finansów.

Jason Rheinberg

Zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie
Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie

Anna Radwan

Prezes
In.Europa

Andrii Romanchuk

koordynator Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów, kierownik warszawskiego biura kancelarii EUCON