Paneliści

Adam Ambrozik

Prezes Zarządu
Związek Firm Produkcyjnych

Menadżer ds. Korporacyjnych VELUX Polska, Prezes Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych. Prawnik, ekonomista, absolwent Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. W firmie VELUX odpowiada za obszar regulacji prawnych, współpracę z sektorem publicznym oraz organizacjami pracodawców i innymi organizacjami biznesowymi.