Paneliści

Andrzej Bobiński

dyrektor ds. nowych projektów
Polityka Insight, Polska

Nadzoruje działalność biznesową Polityki Insight, ze szczególnym uwzględnieniem nowych projektów. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle jako dyrektor sekretariatu współtworzył Wrocław Global Forum. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych.