Paneliści

Andrzej Tomasz Celiński

członek gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług