Paneliści 2018

Dani Rodrik

profesor
Harvard University

Dani Rodrik jest profesorem Fundacji Forda w dziedzinie Międzynarodowej Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z rozwojem gospodarczym, ekonomią międzynarodową i ekonomią polityczną. Jego obecne badania koncentrują się na ekonomii politycznej liberalnych demokracji i wzroście gospodarczym w krajach rozwijających się. Jest laureatem Nagrody im. Alberta O. Hirschmana Rady Nauk Społecznych i Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej. Profesor Rodrik jest obecnie prezydentem-elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarczego (International Economic Association). Jego najnowsza książka nosi tytuł „Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy“ (2017). Jest także autorem „Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” (2015), “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (2011) i “One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth” (2007).