Paneliści

Dariusz Rosati

europoseł, profesor ekonomii
Szkoła Główna Handlowa, Polska

Dr hab. Dariusz Rosati - polski polityk, wykładowca akademicki i poseł do Parlamentu Europejskiego (VI i VIII kadencji). Jako członek Europejskiej Partii Ludowej aktywnie pracuje w Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Obecnie profesor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Były Minister Spraw Zagranicznych oraz były Poseł na Sejm RP.