Paneliści

Dawid Nidzworski

Wiceprezes, CTO/ Dyrektor Naukowy
SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej - UG-GUMed

Wiceprezes, CTO/ Dyrektor Naukowy w SensDx SA. Przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, gdzie obronił doktorat. Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014), programu LIDER NCBiR oraz SME Instruments (dla firm; projekt: FLUSENSOR – innovative, ultra-sensitive, fast and cheap micro-test to detect influenza virus. SME Instrument Nr: 729737). W ramach grantu pozyskanego z Fundacji Nauki Polskiej opracował czujnik do wykrywania wirusa grypy, który pozwala wykryć wirusy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (w ramach programu LIDER). Współautor kilkunastu publikacji, kilkudziesięciu doniesień zjazdowych oraz blisko 20 zgłoszeń patentowych. Laureat wielu nagród i stypendiów m.in. Złotego medalu z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie – IWIS 2013; Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wybitne osiągniecia wynalazcze 2013; Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców 2014, tytułu „Very Important Polish Innovator 2015” – Fundacja Teraz Polska; Zespołowej nagrody JM Rektora UG 2015, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską; Stypendium START FNP. Ambasador programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zawód Naukowiec”. Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii m.in.: Pro Science Polska Sp. z o.o., Vector Technology Transfer Fund Sp. z o.o., EventPlug Sp. z o.o. oraz SensDx (dawniej Eton Group Sp. z o. o.) Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Działacz w środowisku akademickim, silnie wspierający popularyzację nauki i realizujący projekty naukowe o potencjale komercyjnym. Manager Innowacyjności (GFKM) oraz ekspert NCBiR i w akceleratorze AlfaBeat. Twórca Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).