Paneliści

Dorota Gardias

przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
Polska

Była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. Miłośniczka książek Oriany Fallaci, spacerów i smooth jazzu.