Paneliści

Grzegorz Brona

Prezes
Polska Agencji Kosmiczna

Dr Brona od 2015 r. zasiadał w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej, a kierowanie Polską Agencją Kosmiczną objął w marcu br. Jest byłym wykładowcą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature”. W latach 2009-2011 był pracownikiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 2007 na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współzałożycielem Creotech Instruments S.A. – jednej z największych polskich firm sektora kosmicznego, której pracami kierował od 2015 r.