Paneliści

Hans-Peter Klös

Kierownik Działu Badań, Koloński Instytut Badań Ekonomicznych, IW
Niemcy