Paneliści

Henryk Wujec

członek Rady OFOP

Z wykształcenia fizyk, działacz opozycji demokratycznej, członek Komitetu Obrony Robotników i Solidarności, internowany i więziony w PRL, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceminister rolnictwa w latach 1999-2000, doradca prezydenta RP ds. społecznych w latach 2010-2015. Obecnie wspópracujący z organizacjami pozarządowymi.