Paneliści

Jan Prądzyński

prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń