Paneliści

Jan Olbrycht

europoseł
Parlament Europejski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. Były burmistrz Cieszyna, marszałek województwa śląskiego. Aktywny członek wielu organizacji samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Ekspert w dziedzinie polityki regionalnej oraz miejskiej. Prelegent na międzynarodowych konferencjach. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. Wice-przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009. Wice-przewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych w latach 2010-2011. Wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i sprawy religijne w latach 2011-2014. Obecnie członek Komisji Budżetowej (stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych) i członek zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego. Współzałożyciel i przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN.