Paneliści

Jarosław Płuciennik

kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, kognitywista
Uniwersytet Łódzki