Paneliści 2018

Karol Okoński

Sekretarz stanu
Ministerstwo Cyfryzacji, Polska

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (mgr inż). Doświadczony menadżer zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości i usługach pocztowych. Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC oraz Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji. W Ministerstwie Cyfryzacji wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentów: Cyberbezpieczeństwa, Rozwoju Usług Cyfrowych i Systemów Państwowych. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania.