Paneliści

Katarzyna Gierczak-Grupińska

Prezes
Fundacja Firmy Rodzinne

Socjolog, MBA o profilu HR, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w FBN International. Założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne, w ramach której utworzyła oddział FBN International w Polsce. Członek założyciel IFR. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych, promuje parasolową markę "Drzewko Firma Rodzinna".