Paneliści

Katarzyna Gardapkhadze

pierwsza zastępczyni dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, OBWE