Paneliści

Katarzyna Lubnauer

posłanka na Sejm RP
Polska

Przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej. Dr matematyki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca i naukowiec. Popularyzator nauki, od kilku lat członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, rokrocznie współorganizuje imprezy festiwalowe z dziedziny matematyki i informatyki dla ponad 700 uczniów ze szkół z województwa łódzkiego.