Paneliści

Katarzyna Młynek

dyrektor programowa
THINKTANK ośrodek dialogu i analiz, Polska

Dyrektor programowy ośrodka THINKTANK. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentka psychologii (UMCS). Ukończyła Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, w ramach których odbyła sześciomiesięczny staż w University of Helsinki. W pracy badawczej łączy wiedzę z obu ukończonych kierunków. Interesuje się filozofią komunikacji oraz psychologią społeczną.