Paneliści

Lena Kolarska-Bobińska

była minister nauki i szkolnictwa wyższego
Polska