Paneliści

Luca Jahier

przewodniczący
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny