Paneliści

Magdalena Środa

profesor
Uniwersytet Warszawski, Polska

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się etyką, aksjologią, filozofią polityczną
i problematyką kobiecą. Autorka wielu publikacji i książek z zakresu filozofii politycznej i moralnej (m.in. „Indywidualizm i jego krytycy”, „Kobiety i władza”, „Etyka dla myślących”). Członkini European Institute for Gender Equality. Minister – Pełnomocnik Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn w rządzie M. Belki. Felietonistka „Gazety Wyborczej”.