Paneliści

Magdalena Krukowska

Dziennikarz, reporter
Forbes

Dziennikarka i naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Współtwórczyni RESPECT Indeks na GPW. Autorka i współautorka książek: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Responsible Management Education, Biznes-Prawo-Etyka. Autorka bloga „Biznes (nie) etyczny”.