Paneliści

Małgorzata Fuszara

socjolożka, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania