Paneliści

Mariusz Golec

Prezes zarządu
Wielton S.A., Polska

Mariusz Golec jest prezesem spółki Wielton od 2015 roku, a od 20 lat pracuje na jej sukces. W tym czasie Wielton nabył spółki: Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Grupę Langendorf. Wprowadził Strategię Wzrostu Grupy Wielton 2020 i umocnił pozycję spółki na rynku europejskim. Przeprowadził szereg inwestycji w zakresie badawczo – rozwojowym. W 2018 r. włączył do Grupy firmę Dawid Lawrence.