Paneliści

Michał Czarnuch

Prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Telemedyczna Grupa Robocza, Domański Zakrzewski Palinka

Prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie farmaceutycznym, medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji. Doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia.