Paneliści

Mikołaj Trunin

zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Pomorza
Polska