Paneliści

Monika Wilk

prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie