Paneliści

Piotr Gajek

prezes zarządu w Synergic
Polska