Paneliści

Sylwia Spurek

Zastępczynia Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Od 2015 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.