Paneliści

Tomasz Drapiński

Dyrektor Pionu Operacji Bankowości Transakcyjnej, Citibank Europe PLC