Paneliści

Tomasz Husak

dyrektor gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
Komisja Europejska

Tomasz Husak szef gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska.

Ma stopień doktora w zakresie nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej i nauk politycznych Uniwersytetu Paris-Est.


Karierę w polskiej służbie dyplomatycznej rozpoczął w 2003 roku i od samego początku był związany z tematyką europejską. W 2014 r. w uznaniu zasług dla państwa odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


W latach 2005 – 2006 pracował jako asystent Ministra Spraw Zagranicznych.

Rok później rozpoczął pracę w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, gdzie w latach 2008-2012 pełnił funkcję radcy (Antici), w tym w 2011 r. przewodniczył Grupie Antici podczas pierwszej polskiej prezydencji w Radzie UE.


W 2012 - 2013 objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Komisji do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w 2014 został zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej.

Od listopada 2014 r. szef gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej.

Jednym z jego głównych obszarów działań jest polityka kosmiczna i przemysł obronny. Był zaangażowany w udzielanie wskazówek politycznych podczas kształtowania pierwszej europejskiej strategii kosmicznej w 2016 r. Aktywnie wspierał decyzje, dzięki którym pomyślnie wdrożono programy Galileo i Copernicus.

Angażuje się w dyskusję na temat przełomowych innowacji w kosmosie i w budowaniu właściwego ekosystemu dla startupów kosmicznych w Europie.

Jest politycznie odpowiedzialny za stworzenie Europejskiego Funduszu Obrony, oraz jedną z wiodących osób w Komisji Europejskiej zajmującą się przyszłością europejskiego przemysłu obronnego, w kontekście powiązań przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności.