Paneliści

Wojciech Sadurski

profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji i Uniwersytetu w Sydney