Program

         

   

Partner:   

 • Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji?
 • Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?
 • Czy powstanie unijna agencja ds. sztucznej inteligencji i robotyki?
 • Czy inteligentne roboty będą miały osobowość prawną?

Paneliści:

 1. Michał Boni, europoseł
 2. Włodzisław Duch, profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Mariusz Gaca, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego, Orange
 4. Aleksandra Musielak, ekspertka w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan
 5. Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 6. Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC

Prowadzenie: Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes

Dzień 2 | Columbus A+B | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:       

 • Wizja samochodu przyszłości: co się zmieni, jak i kiedy?
 • Co rewolucja w mobilności oznacza dla zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie?
 • Model biznesowy oparty na współpracy, a nie konkurencji?
 • Mobilność jako usługa - przyszłość współpracy przemysłu motoryzacyjnego i branży technologii ICT
 • Czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektro-rewolucji?
 • Własność czy mobilność? Czego od samochodu oczekuje młode pokolenie.

Paneliści:

 

 1. Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Polska
 2. Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska
 3. Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton
 4. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, były minister środowiska
 5. Monika Wilk, prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prowadzenie: Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Dzień 2 | Columbus C+D | godz.: 15:15 - 16:45

 

Partner:

Partner merytoryczny:

 • Aplikacje mobilne, urządzenia wearable, roboty wykonujące operacje
 • Przyszłość telemedycyny
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie
 • Szpital przyszłości we własnym domu? (home-spital)

Paneliści:

 1. Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma S.A.
 2. Michał Czarnuch, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 3. Piotr Garstecki, Scope Fluidics, Bacteromic
 4. Edyta Kocyk, Sidly
 5. Dawid Nidzworski, SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Prowadzenie: Michał Boni, europoseł

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 13:00 - 14:30

Partner:

Partner:

 • Czy rynek handlu nadąży za e-klientem? Jakie wzywania stoją przed klientem, by wpisać się w zmiany handlu?
 • Co będziemy kupować? Co będzie nam sprzedawane?
 • Jak będzie się sprzedawać? Jak my będziemy kupować?
 • Jak będziemy za to płacić? I jak firmy będą zarządzać płatnościami?

Paneliści:

 1. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
 2. Karol Sadaj, Country Manager Revolut
 3. Barbara Żbik, Chief Marketing Officer w IndaHash

Prowadzenie: Andrzej Bobiński, dyrektor ds. nowych projektów, Polityka Insight

Dzień 2 | Marco Polo | godz.: 09:00 - 10:30

Partner merytoryczny:

 • Jak inne branże w biznesie mogą skorzystać na rozwoju usług i technologii kosmicznych?
 • Czy Europie uda się zbudować konkurencyjną gospodarkę kosmiczną?
 • Współpraca pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego oraz sektorami pokrewnymi (lotnictwo, obronność).
 • Jak kreować skuteczną współpracę z podmiotami publicznymi i naukowymi?
 • Jak wynieść swój biznes na orbitę?

Paneliści:

 1. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 2. Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
 3. Krzysztof Jędrzejak, Fundacja Exorion
 4. Rafal Modrzewski, CEO w ICEYE

Prowadzenie: Paweł Ziemnicki, redaktor naczelny Space24.pl

Dzień 3 | Columbus C+D | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:

 • W jaki sposób wspierać pionierów?
 • W jakim stopniu polska myśl pionierska ma zastosowanie w rozwiązaniach biznesowych?
 • Gdzie komercjalizacja polskich nowatorskich rozwiązań działa najbardziej sprawnie w biznesie?
 • Jak powinno wyglądać powinno otoczenie instytucjonalne wspierające pionierskie rozwiązania i kulturę innowacyjności?

Paneliści:

 1. Jacek Jemielity, profesor w Zakładzie Biofizyki oraz w Centrum Nowych Technologii UW (TBC)
 2. Noemi Malska, Hyperion
 3. Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA
 4. Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Citi Handlowy

Prowadzenie: Cezary Szymanek, redaktor naczelny Rzeczpospolita.pl

Dzień 2 | Marco Polo | godz.: 17:15 - 18:45
 • Wpływ transformacji cyfrowej i rozwoju jednolitego rynku cyfrowego na nadawców, wydawców i autorów.
 • Niezależność i pluralizm mediów w zmieniającym się krajobrazie politycznym - przy rosnącej roli ugrupowań populistycznych i antysystemowych.
 • Świat propagandy fake news, clickbaitów i pogłębiającej się polaryzacji politycznej.
 • Media - między gigantami technologicznymi a blogerami, vlogerami i influencerami.
 • Nowe nietradycyjne podmioty na rynku, nowe narzędzia i przepływy pracy.
 • Rola big data i sztucznej inteligencji w tworzeniu mediów i nadawaniu
 • Ochrona własności intelektualnej w sieci, prawa autorskie do utworów cyfrowych, prawa pokrewne dla wydawców prasy

 

Paneliści:

 1. Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté!”
 2. Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
 3. Edyta Sadowska, szefowa pionu programowego, członkini zarządu nc+
 4. Cezary Szymanek, redaktor naczelny Rzeczpospolita.pl

Prowadzenie: Łukasz Lipiński, redaktor naczelny Polityka.pl

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 11:00 - 12:30

Partner:

Partner merytoryczny:

 • Czy co-creation to recepta na szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy?
 • Konsument jak aktywny partner w procesach współtworzenia
 • Rola podmiotów publicznych – skąd czerpać inspiracje?
 • Co-creation jako sposób aktywizowania społeczności lokalnych
 • Rola lidera w procesach współtworzenia

Paneliści:

 1. Adam Ambrozik, prezes zarządu Związku Firm Produkcyjnych
 2. Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital
 3. Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w ‎Siemens
 4. Anna Miler, specjalistka ds. rozwoju start-upów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER
 5. Paweł Orłowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 6. Paulina Wilk, autorka, dziennikarka

Prowadzenie: Katarzyna Młynek, dyrektor programowa w ośrodku THINKTANK

Wiodącym trendem w biznesie jest personalizacja produktów i usług. Firmy chcą być w stałym kontakcie z klientem, więc nieustannie rozwijają swoje kompetencje w zakresie prowadzenia dialogu, diagnozowania potrzeb i przekształcania ich w realne rozwiązania.

Co-creation, czyli wzajemne uczenie się od siebie, wspieranie kreatywności i współdzielenie wiedzy, to proces, w którym nie tylko firmy, ale także instytucje społeczne i samorządowe współpracują z przyszłymi użytkownikami, projektując rozwiązania, produkty i usługi skrojone na miarę ich oczekiwań. Klienci nie tylko otrzymują interesujący dla nich produkt, ale też czerpią satysfakcję ze współtworzenia nowych rozwiązań, odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom, które być może nie miałyby szans się pojawić w wyniku pracy stałego zespołu pracowników. Proces ten można z powodzeniem zastosować także w tworzeniu nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi infrastruktury miejskiej, która odpowie na potrzeby mieszkańców – choćby dlatego, że mogą się oni stać nie tylko odbiorcami, ale także pomysłodawcami i wykonawcami rozwiązań. Zaletami co-creation są m.in. ważność (odbiorcy bardziej cenią te produkty i usługi, które współtworzyli), wsparcie (klienci pomagają przy tworzeniu i reklamie produktu) oraz oszczędność – czasu, pieniędzy i zasobów, gdyż to klienci poddają pomysły.

Dziś wszyscy chcemy być współtwórcami otaczającej nas rzeczywistości. Mamy też coraz większą świadomość naszego wpływu na otoczenie i czynnie partycypujemy w jego przeobrażaniu. Nawet pozornie bierny odbiorca obserwuje, wyciąga wnioski i wyrabia sobie opinie. Dzięki zaangażowaniu wszystkich potencjalnych odbiorców mamy szansę na szybsze wytwarzanie, testowanie i wprowadzanie innowacji, które pozytywnie wpłyną na otaczający nas świat zarówno w skali mikro (nasza najbliższa przestrzeń – dom, ulica, dzielnica, miasto), jak i – dzięki współdzieleniu wiedzy i doświadczeń – także makro (region, kraj, wspólnota np. UE). Dzięki strategii co-creation– dialogowi z odbiorcą i wymianie doświadczeń – mamy realną szansę na tworzenie i współtworzenie rzeczywistości skrojonej na miarę naszych potrzeb, oczekiwań i marzeń.

Dzień 2 | Columbus C+D | godz.: 17:15 - 18:45

Partner:

Partner:

 • Edukacja coraz bardziej „smart”, a coraz mniej „wise” ?
 • Co powinno być priorytetem edukacji: nowe technologie czy nauki humanistyczne?
 • Walczyć czy współpracować z robotami?

Paneliści:

 1. Magdalena Hernandez, dyrektor ACCA na regiony CEE i CIS
 2. Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego
 3. Robert Kozielski, Katedra Marketingu, dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim
 4. Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

Prowadzenie: Jarosław Płuciennik, prorektor ds. nauczania UŁ 2012-2016, polski kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, kognitywista

Żyjemy w czasach dynamicznej rewolucji cyfrowej porównywalnej do rewolucji Gutenberga, związanej z wynalezieniem druku, jak i rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Rozwój technicznych innowacji, takich jak sieci informatyczne i społecznościowe czy autonomiczne roboty, doprowadza do stanu poważnego zaburzenia status quo, także w zakresie edukacji: uczenie się występuje wszędzie! Wiedza znajduje się bowiem często w otwartym dostępie w rozwijających się zasobach gigantycznej globalnej biblioteki. Powstają Massive Open Online Courses, które przyciągają dziesiątki tysięcy studentów z całego świata. Jednocześnie rośnie liczba danych i informacji. Te zaś potrzebują struktur, bo dane i informacje to nie wiedza. Zmieniają się także gatunki wypowiedzi, również w edukacji, do której wykorzystywane są mikroblogi, blogi i vlogi popularyzujące naukę i wiedzę. Te zmieniają nasze myślenie o wiedzy, gdyż wypowiedzi z konieczności są skrótowe i uproszczone. Wiedza staje się inteligentna i sprytna, jednak brakuje jej często wymiaru ludzkiego i cielesnego. Jednocześnie najbardziej innowacyjne pomysły w technice, nauce i edukacji rodzą się na styku twardej nauki i humanistyki, czy nawet sztuki. Pojawia się niebezpieczeństwo powstania edukacyjnej wyrwy między cyfrowymi wirtuozami a cyfrowymi analfabetami.

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 15:30 - 17:00

Partner: 

Partner: Adecco Polska

 • Jak migracje i różnorodność wpływają na innowacyjność i rozwój gospodarczy?
 • Jak przygotować się na wielokulturowość? Prognozy demograficzne dla świata, Europy i Polski.
 • Drenaż mózgów: czy Polska jest zagrożeniem dla swoich wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy?
 • Jaka jest recepta na utrzymanie talentów? Co decyduje o osiedleniu się w kraju lub regionie?

Paneliści:

 1. Marcus Andersson, prezes zarządu Future Place Leadership
 2. Anna Brussa, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (TBC)
 3. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego
 4. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
 5. Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Polsce (TBC)
 6. Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland

Prowadzenie: Patryk Słowik, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

 

Dzień 2 | Columbus A+B | godz.: 15:15 - 16:45

Kobiety w gospodarce – w jaki sposób wzmocnienie pozycji kobiet może kształtować globalną gospodarkę? 

Partner:
Partner instytucjonalny:

 • Czy wpływ kobiet na gospodarkę będzie większy niż łącznej populacji Chin i Indii?
 • Czynniki wykluczające kobiety z rynku pracy i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Wzrost udziału kobiet w światowej gospodarce – czy to chwilowa moda, czy trwała zmiana wynikająca z rachunku korzyści i strat?
 • Czy kobiety potrzebują wsparcia? Instytucjonalne rozwiązania versus praktyka firm
 • Nowoczesne technologie wyzwaniem czy szansą dla kobiet?
 • Czy konsument przyszłości jest kobietą?
 • Czy i kiedy mężczyźni zmienią sposób myślenia?
 • Czym jest nowe przywództwo kobiet? Jak jest realizowane?

Paneliści:

 1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
 2. Małgorzata Fuszara, socjolożka, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania
 3. Ingebjørg Harto, Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców – NHO
 4. Joanna Mosiej Sitek, wydawca „Wysokich Obcasów”, „Wysokich Obcasów Extra” i „Gazety Wyborczej”
 5. Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital

Prowadzenie: Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezes Kongresu Kobiet

 

Dzień 2 | Columbus C+D | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:
 

 • Czy decydenci w wystarczającym stopniu dostrzegają związek pomiędzy konkurencyjnością a długofalową wydajnością modelu społecznego?
 • Jak tworzyć skuteczniejsze powiązania między polityką gospodarczą, zatrudnienia i polityką społeczną?
 • Jak zmierzyć się z wyzwaniami i szybkimi zmianami w świecie pracy i rynków pracy? Jakich reform potrzebujemy? Jak promować otwarte podejście do zmiany?
 • Czy istniejące zasoby są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób?
 • Czy innowacyjne rozwiązania w polityce społecznej to największe wyzwanie przed jakim stoi Europa?

Paneliści:

Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

 

 1. Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope
 2. Katarzyna Gardapkhadze, pierwsza zastępczyni dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, OBWE
 3. Dorota Gardias. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 4. Hans-Peter Klös, kierownik Działu Badań, Koloński Instytut Badań Ekonomicznych, IW
 5. Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.

Podsumowanie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Prowadzenie: Maciej Zakrocki, TOK FM

Dzień 2 | Marco Polo | godz.: 15:15 - 16:45

Partner wydarzenia:
Partnerzy wspierający wydarzenia:

Partner merytoryczny:

 • W jaki sposób nowa cyfrowa technologia przemysłowa, znana jako Przemysł 4.0, zmienia krajobraz przemysłowy Europy?
 • Jak Przemysł 4.0 wpływa na zdolność przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na światowych rynkach?
 • Jak rozwijać Przemysł 4.0 w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, z uwzględnieniem takich kwestii jak zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i gospodarka obiegowa?
 • W jaki sposób Unia Europejska może czerpać korzyści z technologii dużych zbiorów danych przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych?
 • Jaki wpływ na zatrudnienie w przemyśle będą miały rozwój technologiczny i globalizacja? Jakie nowe umiejętności są potrzebne?
 • W jaki sposób zapewnić bardziej równomierną dystrybucję korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego w naszych społeczeństwach?
 • Co należy zrobić i na jakim szczeblu – unijnym czy krajowym – aby opracować dalekowzroczną politykę przemysłową stanowiącą odpowiedź na podwójne wyzwanie: zmiany technologiczne i globalizację? Jaką rolę odegra w tym przemysł?
 • Jakie znaczenie ma skuteczne włączenie nowej strategii przemysłowej UE do innych aspektów unijnej polityki?
 • Czy inwestycje w badania i innowacje, a tym samym przejście na Przemysł 4.0, znajdą odpowiednie wsparcie w następnym budżecie UE na lata 2021–2027?

Okrągły stół. Paneliści:

 1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
 2. Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska
 3. Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (TBC)
 4. Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska
 5. Małgorzata Wadzińska, wiceprezes Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych
 6. Stefan Wysocki, dyrektor fabryki Gillette, Procter and Gamble DS Polska
 7. Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy Centre, EPC

Prowadzenie: Dariusz Prosiecki, dziennikarz TVN24

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 15:15 - 16:45

Partner:

 • Jak rozwój technologii, zwiększona mobilność pracobiorców i dłuższa aktywność zawodowa będą kształtowały relacje w nowoczesnej gospodarce
 • Oszczędzanie na przyszłość (emeryturę) – prawo do indywidualnego wyboru a stabilność i efektywność systemu?
 • Czy długoterminowe oszczędzanie może być zbieżnym interesem przedsiębiorców i pracowników?
 • Kiedy korzyści przeważą koszty? Szansa na rozwój organizacji? Kryteria wyboru instytucji finansowej

Paneliści:

Wystąpienie wprowadzające: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

 1. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
 2. Mirosław Kisyk, prezes zarządu MetLife
 3. Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

Prowadzenie: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan

 

Dzień 3 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 13:00 - 14:30

Partner:

 • Czy nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, mogą mieć wpływ na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych? Jakie niesie to ze sobą ryzyka?
 • Czy nowe technologie mogą pomóc w usunięciu, czy raczej wzmocnić i potwierdzić istniejące stereotypy i uprzedzenia, powodując jeszcze większą nierówność?
 • W jaki sposób konstruowane są algorytmy pod kątem uprzedzeń i dyskryminacji? Jak rozpoznawać, monitorować i usuwać odchylenia algorytmiczne i kto powinien ponosić za to odpowiedzialność?

Paneliści:

 1. Marcin Bruszewski, co-founder Social Wolves/Zwolnieni z Teorii
 2. Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 3. Marta Poślad, Head of CEE Public Policy Google
 4. Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania
 5. Prowadzenie: Łukasz Mężyk, menadżer 300POLITYKI
Dzień 3 | Baltic Panorama | godz.: 09:00 - 10:30

Partner / Partner merytoryczny:

Partnerzy wydarzenia:     

 • Sukcesja prywatna i sukcesja fundacyjna
 • Jak przygotować firmę rodzinną do przejęcia przez kolejne pokolenia?
 • Jak przygotować się do przejęcia firmy rodzinnej?
 • Polityki i doświadczenia wybranych państw europejskich
 • Problemy z definicją – czym jest firma rodzinna?
 • Rozwiązania w nowej ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kwestie podatkowe, zarząd sukcesyjny

Wprowadzenie: Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

Paneliści:

 1. Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne
 2. Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 3. Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
 4. Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
 5. Luiza Modzelewska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 6. Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris
 7. Radosław Ostrowski, Axelo, wspólnik zarządzający, adwokat
 8. Ewa Sobkiewicz, prezes zarządu Inicjatywa Firm Rodzinnych
 9. Roland Szymański, współwłaściciel firmy LARS, członek FBN Poland i FBN International NxG Leader Team
 10. Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Prowadzenie: Paweł Zielewski, redaktor naczelny, „Forbes” Polska

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 17:15 - 18:45

Powitanie gospodarzy

20:00 – 22:30

 • Henryka Bochniarz, Wiceprezydent BusinessEurope, Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 • Pierre Gattaz, Prezydent BusinessEurope
 • Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
 • Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu

Wystąpienia gości specjalnych

 • Jaki jest stan demokracji w Unii Europejskiej? - Mairead McGuinness, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego (TBC)
 • Wystąpienie specjalne: „Prosta rozmowa na temat handlu. Pomysły na rozsądną gospodarkę światową” - Dani Rodrik, Harvard University

  Dani Rodrik jest profesorem Fundacji Forda w dziedzinie międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z rozwojem gospodarczym, ekonomią międzynarodową i ekonomią polityczną. Jego obecne badania koncentrują się na ekonomii politycznej liberalnych demokracji i wzroście gospodarczym w krajach rozwijających się.
  Jest laureatem Nagrody im. Alberta O. Hirschmana Rady Nauk Społecznych i Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej. Profesor Rodrik jest obecnie prezydentem elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarczego (International Economic Association).
  Jego najnowsza książka nosi tytuł „Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy” (2017). Jest także autorem „Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” (2015), „The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (2011) i „One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth” (2007).

Dzień 1 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 20:00 - 22:30

Prowadzenie: Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezeska Kongresu Kobiet

 • Najważniejsze globalne megatrendy i ich wpływ na biznes, kulturę i społeczeństwo

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

 • Europa pracująca: czas na rEUnesans

Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Zrównoważony rozwój i polityka niskoemisyjna - wyzwanie czy szansa dla firm?

Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę

Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 12:45 - 13:45

Przemówienie Gościa Honorowego:

Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 20:30 - 22:30

Paneliści

Ceremonia wręczenia nagrody Citi Handlowy dla liderów przedsiębiorczości

Prowadzenie: Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy

Dzień 3 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 11:00 - 11:15

Przemówienia gospodarzy

 1. Markus Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope
 2. Henryka Bochniarz, Wiceprezydent BusinessEurope, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 3. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski
 4. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu

Przemówienia Gości Specjalnych

 • Rola Europy w nowym porządku międzynarodowym

Pat Cox, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 • Technologie i ludzie – jak kształtować przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki?

Elżbieta Bieńkowska, Europejska Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 17:30 - 18:30

Lewiatan na stulecie, czyli niezwykły dzień w Sopocie

28 września 2018 r.

Skwer Kuracyjny w Sopocie

Zapraszamy na Skwer Kuracyjny, gdzie czekają spotkania z liderami opinii, wspólne budowanie Drzewa Myśli na 100-lecie oraz koncert Igora Herbuta. Okazja jest szczególna, bowiem Konfederacja Lewiatan obchodzi swoje XX-lecie, a sięgamy do tradycji przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów, założonego przez Andrzeja Wierzbickiego. Sekwencja jest więc taka:

Lewiatan 1919 – 1998 – 2018

Wspólnie z mieszkańcami Sopotu zbudujemy Drzewo Myśli na 100-lecie. Zgodnie z ideą „niech Twoja myśl zmieni się w liść”, każdy będzie mógł dokończyć zdanie: Myślę, że w moim życiu ważne jest…... Dalej, z pomocą animatorów, zostanie to zapisane i zawiśnie na Drzewie. Będzie to okazja do poznania się i poszukania tego co nas łączy.

Inspiracją może być lektura manifestów Lewiatana - ogłaszanych raz w roku dokumentów, prezentujących wartości i postulaty Lewiatana. Teksty manifestów zostaną rozwieszone wokół Skweru Kuracyjnego.

Wspólnej pracy towarzyszyć będzie pięć otwartych spotkań, w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei. Nazywamy jest Zatokami Dialogu i zawsze goszczą wybitne postaci. W tym roku spotkamy się z m.in.: Jerzym Buzkiem, Danutą Hübner, Henryką Bochniarz, Magdaleną Środą, Michałem Bonim, Jackiem Karnowskim, Radosławem Markowskim, Robertem Biedroniem, Andrzejem Olechowskim.

Dzień 3 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 20:00 - 23:00

Partner / Partner merytoryczny:
 

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

Prowadzenie: Wawrzyniec Smoczyński, dyrektor zarządzający, Politka Insight

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 15:30 - 16:30

Lobbing w Unii Europejskiej. Rozmowa z polskimi urzędnikami w Brukseli

członkami UE?

Paneliści:

 1. Andrzej Tomasz Celiński, członek gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
 2. Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
 3. Beata Krawiec, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego
 4. Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena

Prowadzenie: Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA

Prawie 70% nowej legislacji dotyczącej przedsiębiorców jest przyjmowana na poziomie unijnym, a nie krajowym. Jednak z analizy danych unijnego rejestru przejrzystości, przeprowadzonej przez portal „Politico”, wynika, że w 2016 roku lobbyści w Brukseli wydali na swoją działalność w sumie 1,7 mld euro, przy czym tylko 5% tej kwoty pochodzi od krajów, które dołączyły do Unii po 2004 roku. Więcej od Polski wydają o wiele mniejsze państwa, takie jak Austria, Dania czy Portugalia. A to z kolei przekłada się na widoczność i skuteczność w Brukseli. Coraz więcej polskich firm zdaje sobie sprawę z owej „przepaści” i zaczyna być bardziej aktywna, ale wciąż pozostajemy daleko w tyle za starymi członkami UE. Podczas dyskusji wspólnie się zastanowimy, jak skutecznie wpływać na unijny proces decyzyjny i jak polskie firmy powinny się przygotować do kolejnego unijnego rozdania po wyborach europejskich w 2019 roku. Korzystając z wieloletnich doświadczeń w unijnych instytucjach, paneliści odpowiedzą na pytania – na jakim etapie włączać się w proces legislacyjny, gdzie i jak warto lobbować, aby argumenty polskich firm były słyszane i uwzględniane.

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 10:00 - 10:30

Prowadzenie: Nino Dżikija, redaktor naczelna redakcji gospodarczej Wirtualnej Polski

11.00 – 11.25

O czym świadczy obecna dyskusja i przebieg negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi UE?

 • Jan Olbrycht, europoseł

11.25 – 11.20

Długowieczność i roboty w pracy. Czego musimy się nauczyć, aby przetrwać?

 • Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

12.00 – 12.30

Inteligentne miasta przyszłości, zrównoważony rozwój a rynek reklamy

Partnerzy: Synergic

Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

Paneliści:

 1. Piotr Gajek, prezes zarządu w Synergic
 2. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
 3. Paulina Wilk, autorka, dziennikarka
Dzień 3 | Baltic Panorama | godz.: 11:00 - 12:30

13.00 – 13.20

 

Nowy globalny ład handlowy – perspektywa gospodarek wschodzących

Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur

Prowadzenie: Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Pomorza

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 

13.20 – 13.40

Dom, biuro, samochód – jak pojazdy przyszłości staną się równorzędnym środowiskiem życia?

Andreas Mueller, dyrektor ds. komunikacji i technologii sieciowej w Bosch Corporate Research oraz prezes 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA)

Prowadzenie: Paweł Wideł, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Partner: Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 

13.40 – 14.10

Rola seniorów i wyzwania związane ze starzeniem się populacji

Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot

 

14.10 – 14.30

Jednorożec i Smok: Jak wejść na chiński rynek wzrostu?

Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 13:00 - 14:30

Partner:

Przedpremierowy pokaz filmu Ewy Ewart pt. „Klątwa Obfitości”

EKWADOR BLURB

W 2017 r. Ekwador, bogaty w ropę kraj w Ameryce Południowej, wyszedł ze śmiałą inicjatywą, aby pozostawić w ziemi część zasobów ropy naftowej, jakie znajdują się w Amazonii, w zamian za finansową rekompensatę ze strony międzynarodowej społeczności. To był rewolucyjny pomysł na uratowanie jednego z najważniejszych ekosystemów na Ziemi i ochronę życia dwóch rdzennych plemion żyjących tam w dobrowolnej izolacji. Propozycja dotyczyła Narodowego Parku Yasuni. To jeden z najbardziej bioróżnorodnych obszarów na świecie, na terenie którego znajduje się też jedna trzecia zasobów ropy naftowej Ekwadoru. Jednak ten radykalny plan walki ze zmianami klimatu pojawił się za wcześnie i napotkał na wiele przeszkód. Pod koniec 2017 r. rząd Ekwadoru rozpoczął nowy etap wierceń ropy naftowej na najbardziej wrażliwym obszarze Narodowego Parku Yasuni, co wywołało falę protestów. Film dokumentalny "Klątwa obfitości" po raz pierwszy odsłania kulisy i dramat nieudanej Inicjatywy Yasuni, z jej daleko idącymi globalnymi i regionalnymi konsekwencjami. Film ujawnia walkę Ekwadoru o pogodzenie ekologicznych ambicji z trudnymi realiami gospodarczymi oraz znaczącymi interesami naftowymi. To dylemat, z jakim dziś zmaga się cały świat. Dramat Narodowego Parku Yasuni, jak w soczewce, skupia najbardziej palące problemy ekologiczne naszej planety. W samym sercu lasu deszczowego Ekwadoru toczy się konieczna globalna debata na temat postępu, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych. Stawką jest nasze przetrwanie.
Film stawia dwa kluczowe pytania, które dziś stały się jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.
Czy powinniśmy zostawić ropę naftową w ziemi?
I czym ryzykujemy, zważywszy na ekologiczne konsekwencje kontynuowania wydobycia ropy naftowej, jeżeli odrzucimy radykalną zmianę naszego podejścia do jej eksploatacji na całym świecie?

Dzień 1 | Marco Polo | godz.: 16:00 - 17:15

Paneliści

Prezentacja Raportu i dyskusja nt. scenariuszy dla regionu

Partner:

Paneliści:

 1. Joerg Forbrig, ekspert German Marshall Fund of the U.S.
 2. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji ResPublica

  Moderator: Marcin Bużański, Przewodniczący - Globalny Lider.PL, Senior Advisor - Warsaw Security Forum

Dzień 1 | Columbus C+D | godz.: 17:30 - 19:00

Jak prowadzić dialog społeczny?

Robocze śniadanie z udziałem partnerów społecznych

Dzień 2 | Winoteka/Polskie Smaki | godz.: 08:00 - 09:00

Dyskusji i Prezentacja Raportu

Partner:

 • Czy Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują nowy wymiar odpowiedzialności biznesu wykraczający poza dotychczasowe rozumienie CSR?
 • Czy nowe modele biznesowe (circular economy, gospodarka współdzielenia, wykorzystanie metadanych, AI) zapewnią zrównoważony rozwój i lepsze życie dla wszystkich?
 • Rola biznesu w realizacji krajowych zobowiązań sygnatariuszy Agendy 2030. Jak mierzyć wkład biznesu?
 • Wyzwania Polski a wyzwania globalne - wkład Polski w realizację Agendy 2030

Paneliści:

 1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
 2. Renata Bielak, dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny (TBC)
 3. Jostein Djupvik, wiceprezes, Lending (TBC)
 4. Edyta Kwapich, doradca Prezesa Zarządu w Grupie Adamed (TBC)

Prowadzenie: Magdalena Krukowska, Forbes

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 09:00 - 10:30
 • Ewa Ewart odkrywa. Spotkanie z dziennikarką i reżyserką filmów dokumentalnych. Prowadzenie: Beata Stelmach
 • Czy rozumiemy Amerykę? Rozmowa o sytuacji w USA z udziałem Andrzeja Lubowskiego i Doroty Warakomskiej
 • Warto żyć! Rozmawiają Lejb Fogelman i Magdalena Środa
Dzień 1 | Winoteka/Polskie Smaki | godz.: 22:30 - 23:45

Rozmowa o demokracji z Wojciechem Sadurskim i Radosławem Markowskim

Kora. Wspomnienie. Spotkanie z udziałem Kamila Sipowicza, Grażyny Torbickiej, Magdaleny Środy i Henryki Bochniarz

Czy Koalicja Obywatelska jest potrzebna Polsce? Dyskusja z udziałem Katarzyny Lubnauer, Barbary Nowackiej i Grzegorza Schetyny. Prowadzenie: Konrad Piasecki, dziennikarz TVN

Dzień 2 | Winoteka/Polskie Smaki | godz.: 23:00 - 23:45

Czwartek, 27 września

14.00-15.00
Miasto otwarte, zapobieganie wykluczeniom. Spotkanie z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu i Michałem Bonim, europosłem Prowadzenie: Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto


16.00-17.00
Czy demokracje umierają? Rozmowa z udziałem Wojciecha Sadurskiego, profesora filozofii prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i profesora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Radosława Markowskiego, dyrektorem Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS.


17.00-18.00
Polska w Europie. Euro w portfelu. Spotkanie z Dariuszem Rosatim, europosłem. Prowadzenie: Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Prowadzenie: Mikołaj Kunica, dyrektor zarządzający i redaktor naczelny obszaru biznes i finanse, Wirtualna Polska


18.00-19.00
Nigdy nie jesteśmy bezradni. Spotkanie z Henrykiem Wujcem. Prowadzenie: Konrad Piasecki, dziennikarz, TVN24

 

Dzień 2 | Muszla koncertowa na Skwerze Kuracyjnym | godz.: 14:00 - 19:00

Rozmowy wokół Manifestów Programowych Konfederacji Lewiatan

Klimat. Spotkanie z Jerzym Buzkiem. Prowadzenie: Tomasz Ulanowski, dziennikarz działu Nauka "Gazety Wyborczej" (TBC)
12.00-13.00

Równość. Rozmowa z udziałem Małgorzaty Fuszary, Roberta Biedronia i Doroty Warakomskiej. Prowadzenie: Aleksandra Klich, redaktor naczelna Wysokich Obcasów, zastępczyni redaktora naczelnego Gazety Wyborczej
13.00-14.00

Edukacja i praca. Spotkanie z Magdaleną Środą. Prowadzenie: Dorota Warakomska
14.00-15.00

Przedsiębiorczość i gospodarka. Rozmowa z Andrzejem Olechowskim i Henryką Bochniarz. Prowadzenie: Konrad Piasecki, dziennikarz, TVN24 (TBC)
15.00-16.00

Dialog. Rozmowa z udziałem Doroty Gardias. Prowadzenie: Maciej Głogowski, TOK FM
16.00-17.00

Europa. Czy grozi nam polexit? Spotkanie z Danuta Hübner. Prowadzenie: Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EurActiv.pl
17.00-18.00

Dzień 3 | Muszla koncertowa na Skwerze Kuracyjnym | godz.: 12:00 - 16:00

Prezentacja raportu „Badamy geny”. Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte Polska, i Anna Wójcicka, Warsaw Genomics

10:30 – 11:00

Dzień 2 | Foyer | godz.: 10:30 - 11:00

„Klątwa obfitości”. Rozmowa o filmie z autorką i producentką Ewą Ewart. Prowadzenie: Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce

14:00 – 14:30

Dzień 2 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

„Nigdy nie jesteśmy bezradni”. Rozmowa z Henrykiem Wujcem o książce „Rozmowy o odpowiedzialności”. Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

14:30 – 15:00

Dzień 2 | Foyer | godz.: 14:30 - 15:00

„Co się stanie z Ameryką?”. Spotkanie z autorką książki, Dorotą Warakomską, dziennikarką, publicystką, prezeską Kongresu Kobiet. Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

16:45 – 17:15

Dzień 2 | Foyer | godz.: 16:45 - 17:15

„Jak umierają demokracje?”. Rozmowa o książce „How Democracies Die” z udziałem Wojciecha Sadurskiego, profesor filozofii prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i profesor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tomasza Kamińskiego, adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i redaktora polskiego wydania książki

10:30 – 11:00

Dzień 3 | Foyer | godz.: 10:30 - 11:00

„Demokratyczny audyt Polski”. Rozmowa nt. książki z Radosławem Markowskim, dyrektorem Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS, Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania i Lechem Pilawskim, doradcą Prezydent Konfederacji Lewiatan.

12.30-13.00

Dzień 3 | Foyer | godz.: 12:30 - 13:00

„Czy Chiny zbawią świat?”. Spotkanie z autorem książki, Grzegorzem Witoldem Kołodko, profesorem, dyrektorem Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzenie: Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EurActive.pl

14.30-15.00

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:30 - 15:00

„Zrozumieć Europę Środkową”. Rozmowa z redaktorem naczelnym książki „Understanding Central Europe” Wojciechem Przybylskim, prezesem Fundacji ResPublica

15.00-15.30

Dzień 3 | Foyer | godz.: 15:00 - 15:30

"Wizerunek przedsiębiorcy" w Polsce. Prezentacja Raportu Polskiej Rady Biznesu

17:00 – 17:30

Dzień 3 | Foyer | godz.: 17:00 - 17:30

W obliczu wielkich zmian: Europa w poszukiwaniu swojego miejsca

Debata nt. przyszłości Unii Europejskiej z udziałem byłych premierów

Ostatnia dekada przyniosła poważne zmiany społeczne i gospodarcze. Światowy porządek, który znaliśmy i byliśmy przyzwyczajeni, wkrótce zniknie. To normalne, że jesteśmy przywiązani do znanego nam świata wartości, ale nie możemy odrzucić lub zaniedbać zmiany. Musimy przyjąć tę nową rzeczywistość i przekształcić ją na naszą korzyść.

• Czy nowy porządek będzie oparty na wartościach i ideałach, czy głównie na zainteresowaniach i postrzeganiu popularnych nastrojów?

• Czy projekt europejski musi się zasadniczo zmienić?

• Co będzie raison d'être integracji europejskiej?

• Czy UE nadal będzie inspiracją dla jej obywateli, dla innych Europejczyków i narodów w naszym sąsiedztwie i poza nim?

Pytania wprowadzające: Magdalena Środa, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Paneliści:

 1. Jyrki Katainen, były premier Finlandii, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności
 2. Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier Ukrainy
 3. Enrico Letta, były premier Włoch
 4. Herman Van Rompuy, były premier Belgii, były przewodniczący Rady Europejskiej

Prowadzenie: Jerzy Buzek, były premier Polski, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 11:00 - 12:30

Partner merytoryczny:

Post-brexitowy budżet i przyszłość funduszy strukturalnych.

 • Jak będą ukształtowane kolejne wieloletnie ramy finansowe EU?
 • Co dalej z polityką spójności?
 • Czy polskie firmy są gotowe na sytuację, w której nie będzie już dostępnych dotacji unijnych?
 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
 • Sektor finansowy w kontekście brexitu
 • Brexit, a łańcuchy logistyczne/dostaw i cykl życia produktów w różnych branżach (motoryzacyjnej, finansowej, spożywczej)
 • Jak będzie wyglądała nowa umowa o wolnym handlu z Wielką Brytanią?
 • Kwestie dotyczące obywateli (świadczenia i ubezpieczenia społeczne itp.) i przepływu osób

Paneliści:

 1. Danuta Hübner, profesor dr hab., przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim
 2. Stefaan De Rynck, doradca Michela Barniera, Komisja Europejska
 3. Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w Brukseli
 4. Michał Mrożek, prezes zarządu HSBC Bank Polska S.A.
 5. Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope
 6. Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy Centre, EPC

Prowadzenie: Paul Taylor, Politico

Decyzja Wielkiej Brytanii z czerwca 2016 roku o opuszczeniu Unii Europejskiej wywołała okres niepewności i sytuacja ta dotychczas nie została rozwiązana. Proces osiągnął aktualnie krytyczny punkt decyzyjny. Aby w marcu mogło dojść do ustrukturyzowanego brexitu, po którym miałby nastąpić okres przejściowy do końca 2020 roku, należy zawrzeć porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. W porozumieniu powinny zostać uwzględnione prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii, a także określone zabezpieczenie granicy Irlandii Północnej. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, to po 29 marca 2019 roku brexit zapędzi się w pułapkę „no deal”, tworząc poważne bariery logistyczne i prawne w przepływie towarów, usług, kapitału i osób. Podczas gdy grupa UE-27 wykazała się niezwykłą jednością, w brytyjskiej polityce wewnętrznej widoczne są zawirowania. Poważna dyskusja na temat długoterminowych stosunków między Wielką Brytanią a UE, zarówno pod względem gospodarczym, jak i w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zaczyna się dopiero teraz.

Dyskusja panelowa ma na celu:

podsumowanie, w jakim miejscu procesu brexitu jesteśmy, z wyznaczeniem czerwonych linii dla obu stron w negocjacjach, oraz określenie, co to oznacza dla krótko- i długoterminowych relacji między UE a Wielką Brytanią;

wypracowanie krótko- i długoterminowego scenariusza wyników negocjacji, określającego polityczne i gospodarcze koszty i korzyści dla różnych uczestników negocjacji.

Dzień 3 | Baltic Panorama | godz.: 13:00 - 14:30

Debata na temat najważniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską

Partner merytoryczny:

 • Jak wytłumaczyć politykę europejską obywatelom Unii?
 • Czy państwom członkowskim uda się osiągnąć kompromis migracyjny?
 • Co spór wokół pakietu mobilności mówi o podziałach we wspólnocie?
 • Jak będą wyglądać nowe wieloletnie ramy finansowe?
 • Czy wiązanie przestrzegania praworządności z unijnymi funduszami nasili eurosceptycyzm?
   

Paneliści:

 1. Werner Almhofer, ambasador Austrii w Polsce
 2. Alessandro De Pedys, ambasador Włoch w Polsce
 3. Pierre Lévy, ambasador Republiki Francji w Polsce
 4. Ole Egberg Mikkelsen, ambasador Danii W Polsce
 5. Olav Myklebust, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce
 6. Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
 7. Juha Ottman, ambasador Finlandii w Polsce
 8. Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 9. Jason Rheinberg, zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie

Prowadzenie: Anna Radwan, Prezes In.Europa

Nadchodzący rok będzie niezwykle istotny dla przyszłości Unii Europejskiej, a wydarzenia najbliższych dwunastu miesięcy mogą też na nowo zdefiniować pozycję Polski we Wspólnocie. Europejczycy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, w Brukseli rozstrzygnie się przyszłość kluczowych dla naszego regionu i całej Unii inicjatyw legislacyjnych, na dobre rozpoczną się negocjacje nowego unijnego budżetu, poznamy też najpewniej rozstrzygnięcie sporu o praworządność między Unią i polskim rządem.

Wybory do PE odbędą się w ostatni weekend maja. O ile utrzymanie większości w izbie przez siły proeuropejskie jest w tym głosowaniu niezagrożone, to wybory będą miały ogromne znaczenie wizerunkowe. W ostatnim głosowaniu we wszystkich 28 państwach członkowskich do urn poszło 42% uprawnionych, a w Polsce frekwencja wyglądała jeszcze gorzej, bowiem swój głos oddało niecałe 24% obywateli. Przed majowymi wyborami unijne instytucje staną przed trudnym zadaniem aktywizacji wyborców na kontynencie. Przygotowanie kampanii zachęcających do głosowania będzie wymagało pomysłu, jak dotrzeć do osób niezainteresowanych i nierozumiejących polityki na szczeblu unijnym. W tym celu instytucje w Brukseli muszą nawiązać współpracę z lokalnymi organami państw członkowskich, tak by proeuropejski głos dominował w debacie publicznej. Ogromnym wyzwaniem będzie dokonanie tego na forach internetowych, w szczególności w mediach społecznościowych. W wielu krajach członkowskich, w tym w Polsce, media te zdominowane są przez wpisy antyunijne, co przekłada się na nasilenie nastrojów eurosceptycznych wśród odbiorców tych treści.

Ważą się też losy ważnych ze względów politycznych zmian w prawie unijnym. Przez najbliższy rok szefowie państw i rządów krajów członkowskich muszą wypracować kompromis w kwestii reformy systemu relokacji migrantów. Porozumienie mogą zablokować grupy państw o skrajnych interesach. Z jednej strony Grupa Wyszehradzka sprzeciwi się pomysłom narzucającym kwoty migracyjne. Z drugiej strony kraje na froncie kryzysu migracyjnego będą oczekiwać od innych członków Unii okazania jak największej solidarności. Z perspektywy Europy Środkowej niezwykle istotne będzie też rozstrzygnięcie dotyczące pakietu mobilności. By kierowcy zaczęli podlegać dyrektywie o pracownikach delegowanych, instytucje unijne musiałyby do końca kadencji PE dojść do porozumienia w sprawie pakietu. Wdrożenie zmian uderzyłoby w polskich przewoźników i doprowadziłoby do oligopolizacji sektora. Pod względem politycznym – spór ten jest kolejną odsłoną konfliktu między starymi i bogatszymi krajami członkowskimi a tzw. nową Unią.

W trakcie najbliższego roku Rada Unii będzie regularnie debatować nad szczegółami nowych tzw. wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu na lata 2021-2027. Wiadomo, że uszczupleniu ulegną fundusze przeznaczone na politykę spójności i politykę rolną – unijne instrumenty, z których obficie korzystały kraje Europy Środkowej. Pieniądze te w większości będą przekierowane do państw zmagających się z kryzysem migracyjnym. Z kolei proponowane przez KE rozporządzenie, wiążące wypłacanie funduszy z przestrzeganiem praworządności przez kraje-beneficjentów, grozi całkowitym lub częściowym odebraniem unijnych pieniędzy Polsce, Węgrom, a także innym krajom regionu łamiącym unijne traktaty. Mechanizm ten mógłby się stać skuteczniejszą metodą wywierania presji na rządy przez Brukselę niż procedura sankcyjna. Z drugiej strony, może też nasilić postawy eurosceptyczne wśród obywateli państw, którym Wspólnota zawieszałaby środki.

Powyższe wyzwania dotyczą osób zaangażowanych w unijną politykę na każdym szczeblu – od komisarzy i europosłów, przez wyborców, po lokalnych urzędników. Koncentracja państw członkowskich na własnych interesach narodowych i brak gotowości do kompromisów może doprowadzić do zachwiania Unii u podstaw i nasilenia podziałów wewnątrz Wspólnoty.

 

Dzień 1 | Baltic Panorama | godz.: 17:30 - 19:00

Debata ekonomistów

Partner:


Paneliści:

 1. Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu, Rada Dyrektorów Stadler Rail, prezes ITI Advisors
 2. Thomas Mayer, główny ekonomista Deutsche Bank 2010-2012
 3. Carlos E. Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie
 4. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego

Prowadzenie: Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:

Paneliści:

 

 1. Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot
 2. Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business
 3. Grzegorz Witold Kołodko, profesor, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów
 4. Patrycja Pendrakowska, prezes Centrum Studiów Polska-Azja
 5. Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur

Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

 • Niektórzy eksperci ds. Azji twierdzą, że w wyniku sporów handlowych pomiędzy USA a Chinami stopa wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki światowej może spaść o co najmniej 0,3 punktu procentowego. Jaki będzie średnioterminowy wpływ ogromnych amerykańskich ceł na wzrost gospodarczy Chin? Czy wspomniana „pułapka średniego dochodu” jest realnym zagrożeniem dla Pekinu, jeśli prognozowany wzrost spadnie do 6,1 lub poniżej 6%?
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) były w przeszłości główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Chin. Pekin nadal pozostaje drugim co do wielkości odbiorcą BIZ na świecie po USA z BIZ o wartości 131 mld w 2017 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje jednak, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wartość ta obniżyła się w ujęciu procentowym w stosunku do PKB, a wskaźnik spadł poniżej średniej dla rynków wschodzących. W jaki sposób Pekin, zważywszy na toczące się wojny handlowe, może przyciągnąć inwestorów lub przekonać ich do pozostania,?
 • W związku z rosnącym znaczeniem Chin w regionie Azji i Pacyfiku, ale także obawami i sporami między krajami ASEAN, w jaki sposób kraje Azji Południowo-Wschodniej mogą w dłuższej perspektywie osiągnąć równowagę między Pekinem, Waszyngtonem, New Delhi i Tokio? Jakie podejście reprezentuje Singapur? Czy może to być trwały model dla innych w regionie?
 • Od czasu otwarcia Chin i przeprowadzenia reform w 1978 roku w kraju tym nastąpił szybki wzrost gospodarczy. Jednak ludność Chin starzeje się, a niektórzy eksperci twierdzą, że przyszłość należy do Indii – największej demokracji na świecie, cechującej się imponującym wzrostem i dynamiczną gospodarką. Według różnych szacunków do 2030 roku populacja Indii w wieku produkcyjnym wzrośnie o 169 mln osób. Czy uważają Państwo, że Indie są w stanie prześcignąć Chiny, jako największą gospodarkę świata w drugiej połowie XXI wieku, a nawet wcześniej?
 • Jakie są największe zagrożenia dla gospodarczego i społecznego rozwoju Chin?

W tym roku Chiny obchodzą 40. rocznicę reform i otwarcia, które przyniosły Państwu Środka i światu ogromną transformację społeczną, gospodarczą i strategiczną. Według różnych szacunków w tym okresie w Chinach ze skrajnego ubóstwa wydobyło się od 500 do 700 milionów ludzi.

Skupienie się na zapewnieniu wzrostu gospodarczego zawsze było kwestią o znaczeniu egzystencjalnym dla chińskich władz w ramach „umowy społecznej” zawartej między partią komunistyczną a zwykłymi obywatelami. Partia jest odpowiedzialna za kraj i jego politykę, a w zamian za to ma za zadanie systematycznie zwiększać dobrobyt populacji 1,379 miliarda ludzi żyjących w Chinach. Do tej pory, szczególnie we wschodnich prowincjach Chin, starania te zakończyły się dużym sukcesem. Jednakże na obszarach wiejskich nadal około 70 milionów ludzi żyje za mniej niż 353 USD rocznie, przy czym w ostatnich latach wzrost był znacznie wolniejszy: około 6,7-6,5%.

Dzięki reformom przeprowadzonym przez Deng Xiaopinga i jego następców Chiny stały się „fabryką świata”, produkując i eksportując dosłownie wszystko, zarówno w swoich państwowych przemysłowych przedsiębiorstwach-gigantach, jak i w średnich i małych prywatnych firmach. W rzeczywistości do 2005 roku udział sektora prywatnego w chińskim PKB wynosił ponad 50%.

Największy przełom nastąpił w 2001 roku, kiedy to przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu stworzyło o wiele większe możliwości w zakresie handlu i ekspansji gospodarczej. W 2009 roku Państwo Środka stało się największym na świecie eksporterem towarów, a w grudniu 2010 roku Chiny wyprzedziły Japonię, stając się drugą na świecie największą gospodarką. Kolejny „kamień milowy” – jak opisały to władze w Pekinie – pojawił się już w 2013 roku. Roczny handel towarami w Chinach przekroczył magiczny próg 4 bln USD, a wschodnioazjatycki gigant wyprzedził USA jako największy na świecie kraj handlowy.

Dzień 3 | Baltic Panorama | godz.: 15:30 - 17:00

Partner: Polski Instytut Ekonomiczny

 • Jak wygląda protekcjonizm XXI wieku?
 • Czy USA wygrają na wojnie handlowej z Chinami?
 • Jak chronić gospodarki przed asymetrią inwestycji?
 • Czy inwestor zagraniczny jest pożądany w przypadku infrastruktury krytycznej?
 • Czy da się sprawnie regulować cyfrowy rynek?

Paneliści:

 1. Michal Kobosko, Senior Advisor w Atlantic Council Polska
 2. Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w Brukseli
 3. Olaf Osica, dyrektor projektu „Rynki zagraniczne”, PTWP S.A.
 4. Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope

Prowadzenie: Piotr Arak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:
Knowledge Partner:

 • Jak protekcjonizm zmienia relacje handlowe między światowymi mocarstwami i czy może wywołać de-globalizację?
 • W jakim stopniu rosnący protekcjonizm może doprowadzić do zmiany głównych korytarzy handlowych na świecie?
 • Czy nasilająca się wojna handlowa może spowolnić rozwój gospodarki cyfrowej czy otworzy drzwi do digitalizacji światowej wymiany towarów i usług?
 • Jaka polityka handlowa umożliwi rozwój globalnej gospodarki cyfrowej w obliczu rosnącej regulacji sektora?
 • Czy i w jaki sposób „nowy podział świata” wpłynie na zamianę głównych partnerów gospodarczych Polski?

Paneliści:

 1. Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business
 2. Charles R. Johnston, dyrektor zarządzający International Government Affairs w Citi
 3. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju
 4. Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC

Prowadzenie: Andrzej Olechowski, przewodniczący rady nadzorczej, Citi Handlowy

 

Dzień 3 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 11:15 - 12:45

Partner:

Partner:

Partner merytoryczny:

 • Unia Europejska zapowiada nowe regulacje dotyczące plastiku. Czy to początek końca ery jednorazówek (foliówki, słomki, kubeczki)?
 • Jaka będzie jest rola biznesu, administracji i konsumentów w rozwiązaniu problemu plastiku w środowisku?
 • Rola dużych korporacji jako liderów zmian w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Czy dla branży produkcji tworzyw sztucznych GOZ oznacza koniec biznesu?
 • Czy firmy mogą przestawić na produkcję wyłącznie z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu? Czy gotowi są na to konsumenci?
 • W jaki sposób najlepiej zbierać i przetwarzać odpady?
 • Strategia na rzecz redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i nowe unijne dyrektywy odpadowe

Wykład wprowadzający: Jyrki Katainen, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności

Paneliści:

 1. Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Polska
 2. Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę
 3. Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis Polska
 4. Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena
 5. Marzena Sobczak, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Prowadzenie: Joanna Popielawska, starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight

Dzień 2 | Columbus A+B | godz.: 17:15 - 18:45

Przed szczytem COP24 w Katowicach. Okrągły stół poświęcony roli biznesu we wdrażaniu decyzji COP

Partnerzy:      

Partner Wspierający:

Wśród prelegentów m.in.:

 1. Leon de Graaf, ekspert ds. klimatu w Departamencie Spraw Przemysłowych, BusinessEurope
 2. Bernd Dittmann, członek Grupy Pracodawców EKES-u
 3. Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę
 4. Ewa Ewart, dziennikarka i reżyserka filmów dokumentalnych
 5. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 6. Maciej Krzyczkowski, Public Affairs Coordinator, IKEA Retail
 7. Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm RP
 8. Bogusława Matuszewska, prezes zarządu Learning Systems Poland S.A.
 9. Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte, Polska
 10. Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 11. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce

Prowadzenie: Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan

Dwudziesty czwarty globalny szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP24) odbędzie się tym razem w Katowicach w terminie od 2 do 14 grudnia 2018 roku. Polska po raz czwarty będzie gospodarzem konferencji, na której przedstawiciele 196 państw świata i Unii Europejskiej negocjować będą, w jaki sposób ograniczyć wzrost temperatury Ziemi do 2, a najlepiej do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do okresu przedprzemysłowego.

W Katowicach spodziewanych jest ponad 20 tysięcy uczestników – przedstawicieli ONZ i jej wyspecjalizowanych agencji, organizacji międzyrządowych oraz licznych podmiotów pozarządowych, w tym reprezentantów biznesu, związków zawodowych, organizacji środowiskowych, samorządów lokalnych, nauki i mediów.

Szczyt w Katowicach będzie jednym z najważniejszych i najtrudniejszych od wielu lat. Od jego powodzenia zależy, czy porozumienie paryskie zacznie działać od 2020 roku. W 2015 roku w Paryżu został wytyczony długoterminowy cel redukcji emisji oraz wspólna wizja transformacji gospodarki i sposobu, w jaki pozyskujemy i wykorzystujemy energię. Przełomem było ustalenie, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga współdziałania wszystkich krajów, a nie tylko najwyżej rozwiniętych. Wszyscy sygnatariusze porozumienia mają więc przedkładać krajowe zobowiązania redukcyjne, które w cyklu pięcioletnim będą podlegać przeglądowi. Nie przewidziano jednak retorsji za niewywiązanie się ze zobowiązań.

Zgodnie z porozumieniem, najpóźniej w drugiej połowie XXI wieku powinien być zatrzymany przyrost emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym razie świat czeka katastrofa klimatyczna z dramatycznymi skutkami społecznymi i gospodarczymi. Jej zapowiedzią są nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe i migracja klimatyczna.

Dwa główne zadania szczytu w Katowicach to ustalenie szczegółowych zasad i procedur wdrażania porozumienia paryskiego (ang. Rulebook) oraz podsumowanie skuteczności podejmowanych dotąd działań na rzecz ochrony klimatu w ramach dialogu wspomagającego, tzw. Dialogu Talanoa.

Spotkania przygotowawcze w Bonn i Bangkoku pokazały, że uzgodnienie reguł działania po 2020 roku będzie wyjątkowo trudne z powodu spodziewanych kontrowersji natury zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Z tego powodu w Bangkoku podjęto decyzję o wydłużeniu szczytu o jeden dzień.

niechętny stosunek Stanów Zjednoczonych do przyjęcia zobowiązań redukcyjnych i współfinansowania proklimatycznego będzie dodatkowym utrudnieniem w negocjacjach.

Zupełnie odmienne podejście prezentuje Unia Europejska, realizując najbardziej ambitną politykę klimatyczną na świecie. Ocenia się, że cele klimatyczne UE na 2020 rok zostaną osiągnięte, a możliwe jest, że już w Katowicach Europa zechce zaprezentować podwyższony z 40 do 45% cel redukcji emisji na rok 2030 w odniesieniu do 1990 roku. Komisja Europejska rozpoczęła też prace nad długoterminową strategią klimatyczną do 2050 roju.

Sukcesy proklimatycznej transformacji gospodarki Europa zawdzięcza determinacji swoich polityków, obywateli i biznesmenów. Dla wszystkich ważny jest sukces szczytu w Katowicach, przyjęcie jasnych reguł działania po 2020 roku i zaangażowanie wszystkich kluczowych gospodarek w ochronę klimatu na warunkach porównywalnych do europejskich.

Dzień 1 | Marco Polo | godz.: 17:30 - 19:00

Zjeść ciastko i mieć ciastko – czy żywność może być zarazem zdrowa, niedroga i wytwarzana w sposób zrównoważony?

Partner:

Partner merytoryczny:

 • Jak wyżywić ludzkość nie niszcząc planety?
 • Dieta funkcjonalna zamiast suplementów diety?
 • Jak algorytmy mogą powstrzymać marnotrawstwo żywności?
 • Opakowania przyszłości - jak ograniczyć ilość plastiku?
 • Rewolucja żywieniowa, jak i co jeść żeby nie szkodzić?

 

Paneliści:

 1. Marta Dymek, Jadłonomia
 2. Udo Hemmerling, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 3. Jarosław Kacprzak, Future Processing Sp. z o.o.
 4. Matt Simister, CEO Tesco na Europę Środkową
 5. Elżbieta Świętek, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Circular Packaging Design Sp. z o.o. (TBC)

Prowadzenie: Krzysztof Bolesta, ekspert, Polityka Insight

Dzień 3 | Columbus C+D | godz.: 13:00 - 14:30

Czy bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne? Polityka energetyczna UE: dokonania, ryzyka, wyzwania. 

 • Czy bezpieczeństwo rzeczywiście nie ma ceny?
 • Jakie długofalowe skutki będzie miał rynek mocy? Czego można się spodziewać po aukcjach pod koniec roku?
 • Co jest ważniejsze bezpieczeństwo surowcowe, czy stabilne dostawy energii elektrycznej?
 • Czy rozwój OZE poprawia, czy obniża bezpieczeństwo energetyczne?
 • W jakie źródła inwestować i na co nas stać? Jak inwestycje wpłyną na ceny energii?
 • Czy zielone źródła energii to nadal źródła innowacyjne czy już „klasyczne”?

Paneliści:

Wprowadzenie: Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej

 1. Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii
 2. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej
 3. Maxim Timchenko, prezes zarządu DTEK
 4. Claude Turmes, sekretarz stanu ds. zrównoważonego rozwoju i infrastruktury, Luksemburg (TBC)
 5. Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Prowadzenie: Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 15:30 - 17:00
Pawilon Nowych Idei Columbus A+B Columbus C+D Marco Polo Baltic Panorama Foyer Muszla koncertowa na Skwerze Kuracyjnym Winoteka/Polskie Smaki
16:00
16:00 - 17:15
Przedpremierowy pokaz filmu Ewy Ewart
17:00
18:00 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00
Europa Środkowa 2025 Przed szczytem COP24 w Katowicach. Okrągły stół poświęcony roli biznesu we wdrażaniu decyzji COP Unia zjednoczona czy Europa narodów. Jak pogodzić państwa, zreformować rynek pracy i odzyskać zaufanie obywateli?
19:00
20:00
21:00 20:00 - 22:30
Gala otwarcia EFNI
22:00
22:30 - 23:45
23:00 Dyskusje nocnych marków
Pawilon Nowych Idei Columbus A+B Columbus C+D Marco Polo Baltic Panorama Foyer Muszla koncertowa na Skwerze Kuracyjnym Winoteka/Polskie Smaki
08:00
08:00 - 09:00
Jak prowadzić dialog społeczny?
09:00
09:00 - 10:30 09:00 - 10:30 09:00 - 10:30 09:00 - 10:30
Strefa euro: w lepszej kondycji i wciąż atrakcyjna? Sztuczna inteligencja – niekontrolowana swoboda czy sterowalny porządek rozwoju? Kobiety przyszłością gospodarki światowej Klient – technologia – rynek, czyli o tym jak zmieni się rynek handlu
10:00 10:00 - 10:30
Polski lobbing w Brukseli – jak zniwelować przepaść pomiędzy nowymi i starymi członkami UE?
10:30 - 11:00
Spotkania z panelistami i autorami książek
11:00
11:00 - 12:30
W obliczu wielkich zmian: Europa w poszukiwaniu swojego miejsca
12:00
13:00 12:45 - 13:45
Wystąpienia gości specjalnych
14:00 14:00 - 14:30
Spotkania z panelistami i autorami książek
14:30 - 15:00
Spotkania z panelistami i autorami książek
15:00
15:30 - 16:30 15:15 - 16:45 15:15 - 16:45 15:15 - 16:45 15:15 - 16:45
16:00 Dialog obywatelski o przyszłości Europy Mądre zarządzanie talentami. Konkurencyjność regionów a polityka migracyjna. Mobilność w erze cyfrowej. Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie? Czy nowa polityka przemysłowa wzmocni Unię Europejską?
14:00 - 19:00
Zatoki dialogu
16:45 - 17:15
17:00 Spotkania z panelistami i autorami książek
17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45 17:15 - 18:45
18:00 Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy to początek końca ery plastiku? Sposób na zrównoważony rozwój. Przywództwo i co-creation Polscy liderzy zmian – jak Polacy pchną świat do przodu w XXI wieku? NextGen – okrągły stół firm rodzinnych o sukcesji
19:00
20:00
21:00
20:30 - 22:30
Norweski wieczór networkingowy
22:00
23:00 23:00 - 23:45
Dyskusje nocnych marków
Pawilon Nowych Idei Columbus A+B Columbus C+D Marco Polo Baltic Panorama Foyer Muszla koncertowa na Skwerze Kuracyjnym Winoteka/Polskie Smaki
09:00
09:00 - 10:30 09:00 - 10:30 09:00 - 10:30 09:00 - 10:30
Wojny handlowe w XXI wieku – kto zyska, kto straci? Kosmos 4.0 – jak wynieść biznes na orbitę? Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Wpływ nowych technologii na zagadnienie równości społecznej
10:00
10:30 - 11:00
Spotkania z panelistami i autorami książek
11:00 11:00 - 11:15
11:00 - 12:30 11:00 - 12:30
11:15 - 12:45 Media i demokracja – jak się zmienia społeczna rola mediów w wyniku cyfrowej transformacji? Wystąpienia i power speech
12:00 „Nowy podział świata” Unia Europejska–USA–Chiny. Czy cyfryzacja powstrzyma deglobalizację?
12:30 - 13:00
Spotkania z panelistami i autorami książek
13:00
13:00 - 14:30 13:00 - 14:30 13:00 - 14:30 13:00 - 14:30 13:00 - 14:30
Finansowe zabezpieczenie przyszłości wobec wyzwań demograficznych Europy Wystąpienia i power speech Zjeść ciastko i mieć ciastko – czy żywność może być zarazem zdrowa, niedroga i wytwarzana w sposób zrównoważony? Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę Brexit i co dalej? 12:00 - 16:00
14:00 Zatoki dialogu
14:30 - 15:00
Spotkania z panelistami i autorami książek
15:00 15:00 - 15:30
Spotkania z panelistami i autorami książek
16:00 15:30 - 17:00 15:30 - 17:00 15:30 - 17:00
Czy bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne? Przyszłość edukacji – czego uczyć ludzi gdy maszyny uczą się same? Czy Chiny są najpotężniejszym krajem na świecie?
17:00 17:00 - 17:30
Spotkania z panelistami i autorami książek
17:30 - 18:30
18:00 Ceremonia zamknięcia EFNI
19:00
20:00
21:00
20:00 - 23:00
Gala Jubileuszowa Konfederacji Lewiatan
22:00
23:00