Program

Kosmos 4.0 – jak wynieść biznes na orbitę?

Obszar: GOSPODARKA i SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Dzień 3 | Columbus C+D | godz.: 09:00 - 10:30

Partner merytoryczny:

  • Jak inne branże w biznesie mogą skorzystać na rozwoju usług i technologii kosmicznych?
  • Czy Europie uda się zbudować konkurencyjną gospodarkę kosmiczną?
  • Współpraca pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego oraz sektorami pokrewnymi (lotnictwo, obronność).
  • Jak kreować skuteczną współpracę z podmiotami publicznymi i naukowymi?
  • Jak wynieść swój biznes na orbitę?

Paneliści:

  1. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
  2. Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
  3. Krzysztof Jędrzejak, Fundacja Exorion
  4. Rafal Modrzewski, CEO w ICEYE
  5. Krzysztof Kanawka, Kosmonauta.net, Blue Dot Solutions, Space3ac

Prowadzenie: Paweł Ziemnicki, redaktor naczelny Space24.pl

Po raz kolejny podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie będziemy mówić o unijnej polityce przestrzeni kosmicznej i o tym, jak polskie firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą się wpisać w globalne trendy rynku kosmicznego. Jednym z trendów jest demokratyzacja tego rynku, na którym obok takich gigantów, jak Airbus czy Thales, pojawiają się podmioty mniejsze, w tym start-upy. Prawdziwym impulsem dla rozwoju rodzimego sektora było przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. Obecnie około 400 podmiotów z naszego kraju bierze udział w konkursach i przetargach ogłaszanych przez agencję, podczas gdy 5 lat temu była ich niespełna setka. Specjalizacje polskich firm to przede wszystkim: małe satelity i podsystemy, małe rakiety oraz analiza danych satelitarnych.

Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że do 2030 roku obroty rodzimego sektora wyniosą co najmniej 3% obrotów rynku europejskiego. Cel jest bardzo ambitny, dlatego ważne jest, aby firmy miały odpowiednią wiedzę, jak pozyskiwać fundusze, przede wszystkim z unijnych programów badawczych. Jednym z nich jest „Horyzont Europa”, następca „Horyzontu 2020”, który będzie dysponował budżetem rzędu 100-120 mld euro na lata 2021-2027. Aby tworzyć projekty o tzw. europejskiej wartości dodanej, konieczna jest współpraca pomiędzy firmami z różnych państw członkowskich. Jednak eksploracja kosmosu z samej natury rzeczy wymaga współpracy – łączenia potencjału technicznego, finansowego oraz wiedzy.

Podbój kosmosu w dwudziestym pierwszym wieku nie oznacza wyścigu zbrojeń ani trudnych do objęcia wyobraźnią marzeń futurystów. Oznacza bardzo konkretny wpływ na sposób życia czy funkcjonowanie firm. Jak zauważa Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, partner panelu: Dzięki upowszechnieniu dostępu do zobrazowań satelitarnych bardzo szybko będzie rósł rynek aplikacji wykorzystujących te dane, tworzonych przez podmioty komercyjne na potrzeby różnych obszarów gospodarki – od rolnictwa i leśnictwa, przez transport i przemysł wydobywczy, po ubezpieczenia, obrót nieruchomościami czy turystykę i rekreację. To już teraz obszar zainteresowania wielu krajowych start-upów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę polskie osiągnięcia w dziedzinie robotyki kosmicznej, wsparcie ze strony państwa pozwoli na wyspecjalizowanie się krajowych podmiotów w tej niszy, której produkty mogą być adaptowane do wymagań innych dziedzin, takich jak medycyna czy górnictwo. Do dyskusji na EFNI zaprosiliśmy przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej oraz firm, które podbijają kosmos.