Program

Dialog Obywatelski

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 15:15 - 16:30

Partner / Partner merytoryczny:
 

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

Prowadzenie: Wawrzyniec Smoczyński, dyrektor zarządzający, Politka Insight