Program

Gala otwarcia EFNI

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 1 | Columbus C+D | godz.: 20:00 - 22:30

Powitanie gospodarzy

20:00 – 22:30
 

 1. Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan
 2. Pierre Gattaz, prezydent BusinessEurope
 3. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Wystąpienia gości specjalnych

 • Jaki jest stan demokracji w Unii Europejskiej? - Mairead McGuinness, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego (TBC)
 • Wystąpienie specjalne: „Prosta rozmowa na temat handlu. Pomysły na rozsądną gospodarkę światową” - Dani Rodrik, Harvard University

  Dani Rodrik jest profesorem Fundacji Forda w dziedzinie międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z rozwojem gospodarczym, ekonomią międzynarodową i ekonomią polityczną. Jego obecne badania koncentrują się na ekonomii politycznej liberalnych demokracji i wzroście gospodarczym w krajach rozwijających się.
  Jest laureatem Nagrody im. Alberta O. Hirschmana Rady Nauk Społecznych i Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej. Profesor Rodrik jest obecnie prezydentem elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarczego (International Economic Association).
  Jego najnowsza książka nosi tytuł „Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy” (2017). Jest także autorem „Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” (2015), „The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (2011) i „One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth” (2007).