Program

Mobilność w erze cyfrowej.

Obszar: GOSPODARKA i SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Dzień 2 | Columbus C+D | godz.: 15:15 - 16:45

Partner:       

 • Wizja samochodu przyszłości: co się zmieni, jak i kiedy?
 • Co rewolucja w mobilności oznacza dla zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie?
 • Model biznesowy oparty na współpracy, a nie konkurencji?
 • Mobilność jako usługa - przyszłość współpracy przemysłu motoryzacyjnego i branży technologii ICT
 • Czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektro-rewolucji?
 • Własność czy mobilność? Czego od samochodu oczekuje młode pokolenie.

Paneliści:

 

 1. Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Polska
 2. Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska
 3. Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton
 4. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, były minister środowiska
 5. Monika Wilk, prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prowadzenie: Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Rewolucja przemysłowa, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju.

Czwarta rewolucja przemysłowa to idea transformacji cyfrowej, opierająca się na wykorzystaniu w produkcji nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rewolucja ta przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji, dostosowanej do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. Adaptacja w obliczu gwałtownych zmian, wymuszonych przez niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii, to główne wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, które chcą utrzymać swoją pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjną.

Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż, która jednocześnie szybko adaptuje się do zmieniających się potrzeb rynku, jest sektor motoryzacyjny. W Polsce jest to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, dająca zatrudnienie prawie 200 tysiącom osób. O tym, czy branża motoryzacyjna pozostanie kołem zamachowym polskiej gospodarki, zadecyduje jej umiejętność dostosowania się do zmian w ramach czwartej rewolucji przemysłowej i umiejętność zarządzania wdrażaniem nowych technologii związanych z rewolucją przemysłową. Ta zależność istnieje, ponieważ, oprócz kwestii związanych z samymi procesami produkcji, wdrożenie nowych technologii jest silnie i wielostronnie powiązane z rewolucją w mobilności społeczeństw.

Zmiany w mobilności są bowiem elementem szerszej transformacji cyfrowej (rewolucji cyfrowej), która obejmuje między innymi megatrendy w mobilności, takie jak pojazdy autonomiczne, skomunikowane czy współdzielone.

Wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian w mobilności zwiastuje przejście od obecnego modelu biznesowego, jakim jest produkcja, sprzedaż i finansowanie samochodu, do nowego modelu, w którym środek ciężkości będzie się przesuwał w stronę oferowania całego spektrum usług związanych z mobilnością. Będzie się to wiązać z wieloma konsekwencjami dla branży motoryzacyjnej.

Producenci samochodów będą wręcz zmuszeni do skorzystania z nowych możliwości, które stają się dostępne wraz z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Bez wątpienia liczyć się będzie szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klientów, korzystanie z nowych modeli biznesu czy wręcz ich tworzenie oraz poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Od tego będzie zależeć przyszłość każdego producenta samochodów.

Uczestnicy panelu „Mobilność w erze cyfrowej. Okres burzy i naporu dla polskiego i europejskiego przemysłu motoryzacyjnego” w swojej debacie będą proszeni o to, aby, nawiązując do stanu obecnego, pokazali najbliższą przyszłość, wskazali kierunki, w których branża będzie się rozwijać, implementując innowacje technologiczne i społeczne.

Istnieje jednak obawa, czy w krótkim okresie będzie finansowo opłacalne wytwarzanie na dużą skalę spersonalizowanych produktów. Zasadne jest więc wsłuchiwanie się w uwagi krytyczne ze strony branży, tak aby, nie hamując rozwoju, uniknąć potencjalnych zagrożeń, w tym ze strony regulacji.

Jedynie myśląc strategicznie, w długim terminie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania, które sprawią, że polski przemysł motoryzacyjny realnie będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki.