Program

Jak prowadzić dialog społeczny?

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 2 | Winoteka/Polskie Smaki | godz.: 08:00 - 09:00

Jak prowadzić dialog społeczny?

Robocze śniadanie z udziałem partnerów społecznych