Program

Sposób na zrównoważony rozwój. Przywództwo i co-creation

Obszar: INNOWACJE SPOŁECZNE, PRACA 4.0 i PRZEMYSŁ 4.0

Dzień 2 | Columbus C+D | godz.: 17:15 - 18:45

Partner:

Partner merytoryczny:

 • Czy co-creation to recepta na szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy?
 • Konsument jak aktywny partner w procesach współtworzenia
 • Rola podmiotów publicznych – skąd czerpać inspiracje?
 • Co-creation jako sposób aktywizowania społeczności lokalnych
 • Rola lidera w procesach współtworzenia

Paneliści:

 1. Adam Ambrozik, prezes zarządu Związku Firm Produkcyjnych
 2. Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital
 3. Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w ‎Siemens
 4. Anna Miler, specjalistka ds. rozwoju start-upów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER
 5. Paweł Orłowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 6. Paulina Wilk, autorka, dziennikarka

Prowadzenie: Katarzyna Młynek, dyrektor programowa w ośrodku THINKTANK

Wiodącym trendem w biznesie jest personalizacja produktów i usług. Firmy chcą być w stałym kontakcie z klientem, więc nieustannie rozwijają swoje kompetencje w zakresie prowadzenia dialogu, diagnozowania potrzeb i przekształcania ich w realne rozwiązania.

Co-creation, czyli wzajemne uczenie się od siebie, wspieranie kreatywności i współdzielenie wiedzy, to proces, w którym nie tylko firmy, ale także instytucje społeczne i samorządowe współpracują z przyszłymi użytkownikami, projektując rozwiązania, produkty i usługi skrojone na miarę ich oczekiwań. Klienci nie tylko otrzymują interesujący dla nich produkt, ale też czerpią satysfakcję ze współtworzenia nowych rozwiązań, odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom, które być może nie miałyby szans się pojawić w wyniku pracy stałego zespołu pracowników. Proces ten można z powodzeniem zastosować także w tworzeniu nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi infrastruktury miejskiej, która odpowie na potrzeby mieszkańców – choćby dlatego, że mogą się oni stać nie tylko odbiorcami, ale także pomysłodawcami i wykonawcami rozwiązań. Zaletami co-creation są m.in. ważność (odbiorcy bardziej cenią te produkty i usługi, które współtworzyli), wsparcie (klienci pomagają przy tworzeniu i reklamie produktu) oraz oszczędność – czasu, pieniędzy i zasobów, gdyż to klienci poddają pomysły.

Dziś wszyscy chcemy być współtwórcami otaczającej nas rzeczywistości. Mamy też coraz większą świadomość naszego wpływu na otoczenie i czynnie partycypujemy w jego przeobrażaniu. Nawet pozornie bierny odbiorca obserwuje, wyciąga wnioski i wyrabia sobie opinie. Dzięki zaangażowaniu wszystkich potencjalnych odbiorców mamy szansę na szybsze wytwarzanie, testowanie i wprowadzanie innowacji, które pozytywnie wpłyną na otaczający nas świat zarówno w skali mikro (nasza najbliższa przestrzeń – dom, ulica, dzielnica, miasto), jak i – dzięki współdzieleniu wiedzy i doświadczeń – także makro (region, kraj, wspólnota np. UE). Dzięki strategii co-creation– dialogowi z odbiorcą i wymianie doświadczeń – mamy realną szansę na tworzenie i współtworzenie rzeczywistości skrojonej na miarę naszych potrzeb, oczekiwań i marzeń.