Program

Sztuczna inteligencja – niekontrolowana swoboda czy sterowalny porządek rozwoju?

Obszar: GOSPODARKA i SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Dzień 2 | Columbus A+B | godz.: 09:00 - 10:30

Partner:   

  • Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji?
  • Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?
  • Czy powstanie unijna agencja ds. sztucznej inteligencji i robotyki?
  • Czy inteligentne roboty będą miały osobowość prawną?

Paneliści:

  1. Michał Boni, europoseł
  2. Włodzisław Duch, profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Mariusz Gaca, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego, Orange
  4. Aleksandra Musielak, ekspertka w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan
  5. Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
  6. Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC

Prowadzenie: Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mają niezaprzeczalne atuty – przyspieszają szereg procesów i decyzji, zwiększając przy tym ich wydajność, precyzję i niezawodność. Nic dziwnego, że biznes chętnie rozwija i wdraża systemy z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, by wypełnić nowe nisze i zbudować swoją przewagę na rynku.

Rewolucja SI jest dalekosiężna i nie zna ograniczeń branżowych. Szereg przedsiębiorstw, w tym wiele polskich, z powodzeniem poprawia efektywność handlu, usług bankowych, ubezpieczeniowych, „przyspiesza” logistykę i transport czy zwiększa niezawodność analiz w sektorze medycznym. Korzyści odnoszą również państwa i regiony, które poprzez inwestycje w technologie i aplikacje SI, zwiększają swą innowacyjność i konkurencyjność oraz przychody.

Potrzebna i na czasie staje się dyskusja wokół diagnozy obecnej sytuacji i właściwa ocena potencjału rozwojowego Europy i Polski. Analiza ta może dać odpowiedź na pytanie o możliwości wzięcia udziału w wyścigu o bycie liderem rynku sztucznej inteligencji – w co należy zainwestować, czego unikać, jakie są nasze mocne i słabe punkty. Może ona również posłużyć do nadania pracom nad AI właściwego kierunku i przyczynić się do wypracowania przemyślanej oraz kompleksowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji na poziomie europejskim i krajowym.

Debata o SI nie może pomijać kwestii ryzyk związanych z tworzeniem maszyn myślących, w tym krytycznych uwag liderów tematu (Elony Muski i Stephena Hawkinga), mówiących o zagrożeniach i podkreślających potrzebę wypracowania jasnych zasad współpracy między ludzką i sztuczną inteligencją. Coraz większa zależność zarządzania procesami w danej organizacji od algorytmów jest źródłem obaw dotyczących bezstronności, rozliczalności i przejrzystości algorytmicznego procesu decyzyjnego.

Sprawą ważką staje się zatem określenie, czy rozwój sztucznej inteligencji powinien faktycznie pozostać swobodny, czy też należy go ująć w ramy strategiczne i prawne. W Europie mówi się coraz częściej o potrzebie uregulowania sztucznej inteligencji. Należy się zastanowić, jak to zrobić w sposób spójny i przemyślany, tak by nie odgraniczać potencjału rozwojowego firm technologicznych, a uwzględnić potrzeby ochrony społeczeństw przed negatywnymi skutkami SI.