Program

Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?

Obszar: INNOWACJE SPOŁECZNE, PRACA 4.0 i PRZEMYSŁ 4.0

Dzień 2 | Marco Polo | godz.: 15:15 - 16:45

Partner:
 

  • Czy decydenci w wystarczającym stopniu dostrzegają związek pomiędzy konkurencyjnością a długofalową wydajnością modelu społecznego?
  • Jak tworzyć skuteczniejsze powiązania między polityką gospodarczą, zatrudnienia i polityką społeczną?
  • Jak zmierzyć się z wyzwaniami i szybkimi zmianami w świecie pracy i rynków pracy? Jakich reform potrzebujemy? Jak promować otwarte podejście do zmiany?
  • Czy istniejące zasoby są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób?
  • Czy innowacyjne rozwiązania w polityce społecznej to największe wyzwanie przed jakim stoi Europa?

Paneliści:

Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

 

  1. Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope
  2. Katarzyna Gardapkhadze, pierwsza zastępczyni dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, OBWE
  3. Dorota Gardias. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
  4. Hans-Peter Klös, kierownik Działu Badań, Koloński Instytut Badań Ekonomicznych, IW
  5. Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.

Podsumowanie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Prowadzenie: Maciej Zakrocki, TOK FM

UE to jedynie 7% ludności świata i 20% światowego PKB, ale co najmniej 40% globalnych wydatków publicznych na ochronę socjalną. Chociaż europejski model społeczny jest unikalnym osiągnięciem i nikt nie kwestionuje jego istnienia, to istnieje wiele pytań dotyczących jego trwałości w dłuższej perspektywie czasowej.

Jednocześnie Unia Europejska traci wiodącą rolę w gospodarce światowej w ważnych dziedzinach, takich jak innowacje czy B+R. Chiny przekształcają się z fabryki świata w zaawansowanego i nowoczesnego gracza w dziedzinach takich jak zielone technologie i SI. Sposób organizacji światowego handlu zmienia się w związku z ostatnimi decyzjami administracji USA i porządkiem na świecie, który, jak wiemy, ulega właśnie rozchwianiu.

W tym kontekście dyskusje na temat kwestii społecznych – czy to na szczeblu europejskim, czy krajowym – muszą uwzględniać fakt, że trwałość europejskiego modelu społecznego zależy od poprawy konkurencyjności Europy. Względy ekonomiczne muszą stanowić integralną część dyskusji na temat wymiaru społecznego.